gosia111
Nauki humanistyczne, pedagogika i nauki o zdrowiu / pielęgniarstwo / 2007

Notatki gosia111

plik doc

bank pytań

specjalizacja
BANK PYTAŃ ? blok ogólnozawodowy specjalizacyjny. 1. Etyka jest to: nazwa dyscypliny filozoficznej zajmującej się analizą wartości i powinności moralnych, nauka o zachowaniu się pracowników, nauka badająca i opisująca życie moralne społeczeństwa, odpowiedź ?a? i ?c?. 2. Etyka posługuje się następującymi pojęciami: wartość materialna, wartość moralna, norma moralna, odpowiedź ?b? i ?c?. 3. Wartość moralna jest to: stosunek człowieka do innej osoby,...

plik doc

badania endoskopowe

badania
BADANIA ENDOSKOPOWE Przestrzenie wewnętrzne człowieka można oglądać bezpośrednio, stosując endoskop, przyrząd w kształcie rurki wyposażony w źródło światła i system soczewek, przez które ogląda się bezpośrednio narządy i jamy ciała. Endoskop wprowadza się przez otwory naturalne ciała lub przez niewielkie nacięcia. Wyróżniamy dwa rodzaje endoskopów Sztywne ? stosowane w niektórych sytuacjach, gdy wskazane jest zastosowanie aparatu o szerszym zakresie oświetlenia giętkie...

plik doc

badania cytologiczne

specjalizacja
BADANIA CYTOLOGICZNE Komórki i tkanki można badać za pomocą metod cytologicznych i histologicznych. CYTOLOGIA to nauka o strukturze, funkcji, rozwoju i reprodukcji komórek. Metody cytologiczne stosowane są głównie w badaniach przesiewowych, w celu wykrywania komórek ulegających przemianie nowotworowej lub zezłośliwieniu. BIOPSJA WĄTROBY Polega na pobraniu wycinka tkanki wątrobowej w celu oceny histologicznej i cytologicznej WSKAZAN...