BabyAngelGirl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Instytut Zdrowia / Pielęgniarstwo / 2007

Notatki BabyAngelGirl

plik odt

Globalizacja

Referat na temat globalizacji
Globalizacja i jej teorie Według Piotra Sztompki (2002, s. 598) globalizacja to: proces zagęszczania i intensyfikowania się powiązań i zależności ekonomicznych, finansowych, politycznych, militarnych, kulturowych, ideologicznych między społecznościami ludzkimi, co prowadzi do uniformizacji świata w tych wszystkich zakresach, i odzwierciedla się w pojawieniu się więzi społecznych, solidarności i tożsamości w skali ponadlokalnej i ponadnarodowej. Natomiast Ant...