knartowski
Pedagogiczno-Historyczny / Pedagogika resocjalizacyjna / 2007

Notatki knartowski

plik doc

CZłowiek.Twórczość.Projektowanie.Resocjalizacja

potrzebne do pedagogiki resocjalizacyjnej tyt. ksiązki \"Metody twórcze resocjalizacji\" K.
Człowiek. Twórczość. Tożsamość. Projektowanie resocjalizacji. Możemy wyróżnić trzy podstawowe podmioty, które stanowią istotę projektowanych w książce zabiegów resocjalizacyjnych. Są to: człowiek, twórczość i tożsamość. Nadają one symbolicznego a zarazem alternatywnego wymiaru zmierzającej do ich urzeczywistnienia twórczej resocjalizacji. 1. Człowiek jako sens wychowania...

plik docx

Fryderyk Frobel(ogródki dziecięce)

Historia Wychowania Wiek XIX i XX TOM 2 krótka notatka

Wychowanie przedszkolne Fryderyka Frobla

Fryderyk Frobel(1782-1852), pedagog, autor koncepcji ogródków dziecięcych(freblówek), wypracował system wychowania przedszkolnego, który przedstawił w pracy pt. „Wychowanie człowieka, sztuka chowania, nauczania i uczeni...

plik docx

Koncepcja Freuda

ćwiczenia Irok reso z Podręcznika Strelau\'a, por. akademicki(2001) - niestety niepełna brak mechanizmów obronnych+id ego superego

Koncepcja Freuda

Teoria popędów

Jedną z pierwszych założeń Freuda, które do dziś pozostaje podstawą psychoanalizy, to teza, że siłą mot...