Inez666 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Nauk o Zdrowiu / Pielęgniarstwo / 2007

Notatki Inez666

plik doc

proces pielęgnowania

pacjent z udarem niedokrwiennym
Proces pielęgnowania Pacjent 73 letni W.R. przyjęty do oddziału z powodu podejrzenia niedokrwiennego udaru mózgu. Chory po przebytych zawałach mięśnia sercowego, udarach niedokrwiennych mózgu. Nastąpiła afazja oraz porażenie i niedowład kończyn. DIAGNOZACELDZIAŁANIA PIELĘGNIARSKIEOCENAUnieruchomienie spowodowane porażeniem i niedowładem kończyn-Niedopuszczenie do przykurczy - Ćw. bierne- Częsta zmiana pozycji ciała z - zastosowaniem udogodnień- Zmiana...

plik doc

Arkusz zbierania danych

Układ krwionośny
Arkusz gromadzenia danych o pacjencie DANE PERSONALNE Nazwisko i imię????????????????????????? Stan cywilny??????????????????????????. Ostatnie miejsce pracy??????????????????????.. Miejsce urodzenia????????????????????????. Data przyjęcia ???????.. w trybie : q nagłym planowym Rozpoznanie medyczne?????????????????????? Rozpoznanie psychospołeczne???????????????????. DOTYCHCZASOWA SYTUACJA ZDROWOTNA PACJENTA Przebyte choroby??????????????????????...