Irina Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR
Administracja / Administracja Publiczna / 2006

Notatki Irina

plik doc

Prawo konstytucyjne, opracowania pytań

Opracowane zagadnienia z prawa konstytucyjnego
Procedura zmiany Konstytucji w RP Przez zmianę konstytucji rozumie się uchylenie lub nadanie odmiennej niż dotychczas obowiązującej treści wszystkim lub, tylko niektórym postanowieniom Konstytucji, a także wydanie nowych norm konstytucyjnych w przewidzianym dla zmiany konstytucji trybie. Zmiana może mieć charakter całkowity (formalny- nowa konstytucja, materialny zmiana zasad naczelnych konstytucji) lub częściowy (nie obejmuje zasad naczelnych...

plik doc

Zagadnienia z prawa konstytucyjnego

Opracowane zagadnienia z prawa konstytucyjnego
Procedura zmiany Konstytucji w RP Przez zmianę konstytucji rozumie się uchylenie lub nadanie odmiennej niż dotychczas obowiązującej treści wszystkim lub, tylko niektórym postanowieniom Konstytucji, a także wydanie nowych norm konstytucyjnych w przewidzianym dla zmiany konstytucji trybie. Zmiana może mieć charakter całkowity (formalny- nowa konstytucja, materialny zmiana zasad naczelnych konstytucji) lub częściowy (nie obejmuje zasad naczelnych...

plik doc

ściąga z prawa cywilnego

Ściąga z prawa cywilnego, osoba prawna, pojęcie prawa rzeczowego, klauzula generalna itp.
Klauzula generalna - przepisy odsyłające do interpretatorów prawa dany przedmiot wykładni prawa. Klauzula generalna zapewnia prawu elastyczność, dając możliwość podejmowania decyzji, powołując się na indywidualną ocenę sytuacji występującej w danym przypadku lub w oparciu o pozaprawne zasady postępowania. Jedną z klauzul generalnych w prawie cywilnym jest klauzula "zasady współżycia społecznego". M.in....

plik pdf

Ustawa o finansach publicznych

Ustawa o finansach publicznych z 30 czerwca 2005.

©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych1)

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708.

Ulubieni użytkownicy