iveta85 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
pedagogika 1950

Notatki iveta85

plik odt

antropologia


1.Geneza antropologii kulturowej. Nowoczesna antropologia zrodziła się na początku XX w, a jej geneza sięga połowy XIX w. Dlaczego? 1. Nastąpił wtedy rozwój nauk a w szczególności nauk przyrodniczych, pojawiła się praca Darwina „O pochodzeniu gatunku”. 2. Rewolucja techniczna, która pociągnęła za sobą rozwój techniki, co pociągnęło rozwój geograficzny. Tak zrodziła się antropologii i przyjęła założenie, że kultura europejska jest tylko jednym ze sposobów życia ludzi, ale są jeszcze in...

plik odt

pedagogika porównawczaEtapy rozwoju historycznego ped. Porównawczej
1.1. Okres prekonstytutywny
ANTYK
Początki ped. porównawczej sięgają czasów antycznych. Przedstawiciele okresu antycznego to
Ksenofont-
ukazywał różnice pomiędzy wychowaniem ateńskim i spartanskim,
Cyceron- opisywał grecki i rzymski sposób wychowania,
Tacyt- analizował kulturę i wychowanie Żydów, Galów i German&oa...

plik odt

historia autyzmuRozdział 2
Historia i definicja autyzmu
Pierwszy medyczny opis tej choroby powstał w roku 1943. Jego autorem był amerykański psychiatra Leo Kanner. Nazwa, którą jej nadał pochodziła od greckiego słowa „autos” co oznacza „sam”. Autyzm rozumiał jako chorobę dzieci skupionych wyłącznie na sobie samych, które miały problemy w komunikacji społecznej oraz wskazywały na zabur...