Notatki Monika1212

plik doc

Istota i zakres socjologii wiedzy

Definicja i podział socjologii wiedzy, Socjologia wiedzy i teoria ideologii, Epistemologia a socjologia wiedzy, Dwa podziały socjologii wiedzy, Socjologia wiedzy wg Kanta i Hegla - podsumowanie
Istota i zakres socjologii wiedzy a)Definicja i podział socjologii wiedzy Socjologia wiedzy jest jedną z najmłodszych dziedzin socjologii. Dyscyplina ta przeżyła swój złoty okres w dwudziestych i trzydziestych latach dwudziestego wieku. Wtedy też ukształtowały się jej główne systemy teoretyczne,...

plik DOC

Przedmiot zainteresowań badawczych pedagogiki i jego przemiany

pedagogika ogólna
Przedmiot zainteresowań badawczych pedagogiki i jego przemiany Przedmiotem zainteresowań i badań pedagogiki jest proces wychowania. Nie ma on jednak charakteru stałego, ciągle ulega przekształceniom. Tradycyjnie pedagogika była nauką o wychowaniu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Z czasem zainteresowania swoje rozszerzyła na wiek przedszkolny, na wychowanie w szkole wyższej oraz na człowieka dorosłego (ANDRAGOGIKA). Obecnie pedagogika zajmuje się wychowaniem, kształce...

plik DOC

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Definicja zdrowia,Definicja zdrowia pozytywnego,Uwarunkowania zdrowia,Profilaktyczne funkcje służby zdrowia,Promocja zdrowia,Główne zagrożenia zdrowia,Zagrożenia w środowisku społecznym, Główne problemy zdrowotne, Cele narodowego programu zdrowia, Zmęczen
Definicja zdrowia Wg. Światowej organizacji zdrowia ? zdrowie to nie tylko brak choroby czy niedomagania ale pełnia dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego. Współautorem był Marcin Kasprzak. Krytyka dotyczy tego, że definicja id...

plik doc

Współczesne nurty socjologii ściąga

Zagadnienia dotyczące współczesnych nurtów socjologii
1. Jakie są główne nurty (perspektywy teoretyczne) w socjologii? funkcjonalizm teoria konfliktu, socjologia krytyczna ? Marks teoria konfliktu,? Weber interakcjonizm symboliczny fenomenologia społeczna perspektywa strukturalistyczna, neoinstytucjonalizm 2. Metafory rdzenne i główne założenia głównych nurtów? -Funkcjonalizm- -odwołuje się do metafory organizmu (później systemu) -w socjologii i antropologii jedna z ważniejszyc...