Notatki bejbrunia_86

plik doc

ANTROPOLOGIA WYKŁAD

ANTROPOLOGIA WYKŁAD
ANTROPOLOGIA Wykład II Barbara Tomczak 05.03.2009 Odwrotnością daru ślubnego jest POSAG, jest to wydzielona część majątku rodziców przekazywana prawnie córce w momencie wyjścia za mąż, stanowi wraz z majątkiem małżonka podstawę materialną funkcjonowania nowego związku i podstawę wyposażenia dzieci zrodzonych z tego związku. Posag jest prawną własnością kobiety, nawet jeśli w trakcie trwania...

plik doc

ANTROPOLOGIA ĆWICZENIA

ANTROPOLOGIA ĆWICZENIA
ANTROPOLOGIA SEMINARIUM I 1.Europa jako zjawisko kulturowe: - blok Euroazjaci, - zróżnicowana linia brzegowa ? żegluga, handel, bogacenie się mieszkańców, - zróżnicowane ukształtowanie terenu. 2. Grupy językowe: - romańskie: hiszpański, portugalski, francuski, włoski, - germańskie: niemiecki, szwedzki, norweski, angielski, - słowiańskie: polski, ukraiński, białoruski, czeski, chorwacki, rosyjski, bułgarski, serbski, macedoński, - ugrafiń...

plik doc

Zagadnienia na zaliczenie z SOCJOLOGII ZDROWIA

Zagadnienia na zaliczenie z SOCJOLOGII ZDROWIA
SOCJOLOGIA 1. Pojęcie i składniki kultury. Kultura to ogół utworów działań człowieka, materialnych i nie materialnych wartości. Przyjętych i zobiektywizowanych, przekazywanych następnym pokoleniom i innym zbiorowością. Składniki kultury: - wartości ? to każdy przedmiot materialny i niematerialny uznany w danej zbiorowości, do którego jednostka dąży. - normy ? akceptowane w zbiorowości reguły zachowania, określają jak dążyć do wartości...

plik doc

Socjologia Zdrowia

socjologia, polożnictwo, I rok (sum)
SOCJOLOGIA - WYKŁADY WYKŁAD ? 1 1. Co to jest socjologia ? Nauka o budowie wewnętrznej społeczeństwa, nauka o dynamice społecznej i zjawiskach które w niej zachodzą. 2. geneza socjologii: - filozofia społeczna, - August COMTE ? jako pierwszy mówił o socjologii jako nauki odrębnej , - kolejne pokolenia: - M. WEBER - E. DURKHEIM - IG. SIMMEL Lata 50 XX wieku pojawia się rozwój subdyscypliny. SOCJOLOGIA MEDYCYNY- koncentracja na...