annette87
nauczycielski / pedagogika / 2006

studentka pedagogiki

Notatki annette87

plik doc

praca na temat ucznia zdolnego

ROLA NAUCZYCIELA EDUKACJI POCZĄTKOWEJ W DOSTRZEGANIU I ROZWIJANIU RÓŻNORODNYCH UZDOLNIEŃ SWOICH UCZNIÓW
UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY Kierunek: Pedagogika Specjalność: Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna ROLA NAUCZYCIELA EDUKACJI POCZĄTKOWEJ W DOSTRZEGANIU I ROZWIJANIU RÓŻNORODNYCH UZDOLNIEŃ SWOICH UCZNIÓW Warszawa- 2011 ROZDZIAŁ I POJĘCIE ZDOLNOŚCI       Zdolności ujawniają się w działalności człowieka, w procesach poznawczych...

plik doc

zaliczenie z psychologii rodziny

opracowania na zaliczenie cwiczen z psychologii rodziny
1.przemiany miłości Miłość - uczucie, które przejawia się w relacji do drugiej osoby (lub obiektu) połączone z silnym pragnieniem stałego obcowania z nią, czemu może towarzyszyć pociąg fizyczny do osoby będącej obiektem uczucia, a także relacja między osobami oparta na uczuciu miłości. Przemiany miłości: Zmiana to nieodłączna towarzyszka życia : wszystko , co żyje, ulega zmianom. Żywimy wewnętrznie sprzeczne pragnienia, aby pewne zj...

plik doc

zagadnienia do kolokwium z psychoterapii

opracowane zagadnienia do kolokwium z psychoterapii
2. Przygotowania do rozpoczęcia psychoterapii. Przygotowania do rozpoczęcia psychoterapii odbywają się w ramach tzw. wstępnej sesji, czyli pierwszego zaplanowanego spotkania pacjenta z psychoterapeutą. W trakcie wstępnej sesji psychoterapeuta nie inicjuje pracy nad problemami pacjenta. Co więcej, ani pacjent, ani psychoterapeuta nie wiedzą jeszcze, czy podejmą współpracę. Jednak to, jaka decyzja zapadnie w tej sprawie, w dużej mierze za...

plik doc

integracja w grupie

konspekt zajec na temat integracji w grupie
Integracja w grupie 1) Kto? dzieci z pierwszej klasy szkoły podstawowej- pierwszoklasiści 2) Cele integracja grupy nawiązywanie kontaktu kształtowanie otwartości w stosunku do innych osób zwiększenie poczucia bezpieczeństwa poprawa nastroju panującego w grupie podniesienie gotowości do współdziałania polepszenie komunikacji w grupie wzajemne poznanie się 3) Kiedy? na pierwszych zajęciach (45 minut). 4) Jak?...

plik doc

o jawności adopcji

streszczenie artykulu na przedmiot pedagogika opiekuncza z ksiazki \"problemy opiekunczo-wychowawcze\"
?O jawności adopcji? W czasie spotkań szkoleniowych kandydatów na rodziców adopcyjnych rozważana jest sprawa jawności adopcji. Kandydaci są zgodni co do konieczności ujawnienia dziecku faktu przysposobienia. Doświadczeni rodzice uważają, że jest to jeden z trudniejszych momentów w życiu rodziny. Sytuacja dzieci adoptowanych jest szczególna, bowiem znalazły się w rodzinie w inny sposób...

plik doc

mobbing w środowisku pracy

praca zaliczeniowa na temat mobbingu
Mobbing w środowisku pracy 1. ZJAWISKO MOBBINGU- DEFINICJA, FAKTY, PRZEBIEG, SKUTKI.........2 1.1. NA CZYM POLEGA ZJAWISKO MOBBINGU?..........................................3 1.2. KTO STAJE SIĘ PRZEŚLADOWCĄ?.............................................................7 1.3. KTO MOŻE BYĆ OFIARĄ?.............................................................................8 1.4. PRZEBIEG PROCESU MOBBOWANIA...

plik doc

cierpienie i śmierć w życiu człowieka

praca zaliczeniowa na temat cierpienia i śmierci w życiu człowieka
? Cierpienie i śmierć w życiu człowieka? 1. CIERPIENIE W ŻYCIU CZŁOWIEKA..................................................................3 1.1. ROZRÓŻNIENIE POJĘĆ..................................................................................3 1.2. POSTAWY WOBEC UMIERANIA..................................................................4...

plik doc

ankieta na temat błędów wychowawczych

ankieta na temat błędów wychowawczych na diagnostykę pedagogiczną
ANKIETA Zwracamy się do Pana/Pani z prośbą o wypełnienie ankiety. Odpowiedzi są dla nas bardzo ważne, ponieważ pozwolą nam bliżej poznać Państwa poglądy na dane sytuacje. Ankieta jest anonimowa. Jej wyniki nie będą nikomu udostępniane, jedynie zostaną wykorzystane do sporządzenia analizy. Proszę o szczere odpowiedzi na pytania wybierając i zakreślając jedną z podanych możliwości. 1. Płeć: kobieta mężczyzna....

plik doc

zagadnienia na diagnostykę pedagogiczną

zagadnienia na kolokwium z diagnostyki pedagogicznej
BŁĘDY WYCHOWAWCZE Wychowanie jest rodzajem interakcji, gdyż zachodzi między podmiotami(wychowanek i wychowawca) w celu przekazania zamierzonych postaw, zachowań i wartości. To kształtowanie i pomoc dla wychowanka. Wychowanie- jako dawanie pełnego przyzwolenia na samodzielny rozwój wychowanka. Końcowym efektem wychowania jest wychowanek będący jednostką samodzielną. W świetle różnych teorii wyróżniamy cztery grupy definicji wychowan...

plik doc

10 najczęściej popełnianych błędów wychowawczych

streszczenie książki Steeda
BŁĄD PIERWSZY: WPAJANIE BŁĘDNYCH PRZEKONAŃ 1. ?WE WSZYSTKIM MUSZĘ BYĆ DOBRY? Większość rodziców zachęca dzieci do tego, by wszystkie zadania, których podejmują się w życiu, wykonywały jak najlepiej. Dziecko jednak nie może być we wszystkim najlepsze. Należy dzieciom umożliwić podejmowanie rozmaitych działań i zachęcać je do angażowania się w te, które je interesują. Dzieci powinno się zachęcać do pielęgnowania własnych zainteresowań i zalet, a nie tych, któr...

plik doc

formy ćwiczeń w czytaniu

opis form ćwiczeń, jakie stosuje się w pracy terapeutycznej
W pracy terapeutycznej stosuje się następujące formy ćwiczeń: 1. Czytanie całościowe sylab i wyrazów. Do tego typu ćwiczeń służą takie pomoce jak: rozsypanki sylabowe i wyrazowe, dobieranki (dobieranie sylab lub wyrazów do nazwy obrazka), zagadki, loteryjki sylabowe, wyrazowe, obrazkowo-sylabowe, obrazkowo-wyrazowe i obrazkowo-sylabowo-wyrazowe oraz rebusy. Istnieje kilka sposobów posługiwanie się loteryjką: - nauczyciel e...

plik doc

zagadnienia na metodyke pracy korekcyjno-kompensacyjnej

funkcje prawej i lewej półkuli mózgowej, ćwiczenia usprawniające obie półkule, co to jest mapa umysłu, zalety mapy umysłu, style uczenia się (wzrokowiec, słuchowiec, kinestetyk), eksperymentalne metody nauki czytania (nauka czytania Domana i Majchrzak)
PÓŁKULE MÓZGOWE Lewa: - kontroluje ruchy prawej str. ciała - odbiera bodźce sensoryczne i dotykowe prawej str. w tym prawej dłoni - przetwarza język symboliczny, litery, cyfry, słowa, język, idea, koncepcje - komunikacja werba...

plik doc

prostytucja

dodatek do prezentacji o prostytucji
PROSTYTUCJA Prostytucja ? sprzedaż usług seksualnych (głównie: odbywanie stosunków płciowych) za pieniądze lub inne korzyści. Osoba oferująca usługi seksualne nazywana jest prostytutką. Termin ten odnosi się również do mężczyzn ? "męska prostytutka". Prostytucja dotyczy również osób nieletnich. HISTORIA PROSTYTUCJI Historycznie prostytucja określana jest mianem "najstarszego zawodu świata"; najbogatsze doniesienia na temat jej praktykowa...