Goddess Akademia Medyczna w Białymstoku
Wydzial pielegniarstwa i Ochrony zdrowia AMwB-stoku / pielegniarstwo / 2005

Notatki Goddess

plik doc

Miastenia

Definicja, występowanie, objawy, diagnostyka, różnicowanie, leczenie, przełom miesteniczny i cholinergiczny, Zespół Lamberta-Eatona, polekowe zespoły miasteniczne, wrodzone zespoły miasteniczne, profilaktyka miastenii, pielęgnowanie chorego
Bielska Dominika Anna, Pielęgniarstwo III rok (licencjat) MIASTENIA Miastenia - choroba przewlekła, której istotą jest zaburzenie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, prawdopodobnie uwarunkowane genetycznie. Charakteryzuje się defektem postsynapt...

plik pdf

Stany nagłe u dzieci

Krup, bakteryjne zapalenie tchawicy, zapalenie nagłośni, urazy, wstrząs, ostre stany zapalne przewodu pokarmowego, dziecko nieprzytomne, drgawki, dziecko molestowane
Stany nagłe u dzieci z punktu widzenia medycyny ratunkowej Stany nagłe u dzieci zaburzenia oddechowe zatrucia pokarmowe urazy zaburzenia świadomości dziecko molestowane Laryngotracheobronchitis = krup ostra infekcja wirusowa górnych i/lub dolnych dróg oddechowych sezonowość: jesień, zima częściej u chłopców wiek 6 miesięc...

plik pdf

Rany - funkcje skóry, pierwsza pomoc, rodzaje ran, oparzenia

Rany - funkcje skóry, pierwsza pomoc, rodzaje ran, oparzenia (klasyfikacja, patofizjologia, postępowanie)
Michał Zaprzałka Zadania skóry Rany Bariera przed wpływem środowiska zewnętrznego Regulator temperatury ciała ukrwienie parowanie Regulator zawartości wody w ustroju Wydalanie niektórych produktów przemiany materii Narząd zmysłu Rana – skutek zranienia zewnętrznego Rodzaje ran: otarcia, rany cięte, szarpane, kłute, miażdżone, postrzałowe, kąsane, ukąszenia przez jadowite węże i...

plik pdf

Ostra niewydolność oddechowa

ONO - podział, objawy, zasady leczenia
Michał Zaprzałka Ostra niewydolność oddechowa (ONO) Ostra niewydolność oddechowa (ONO) Podział Ostrej Niewydolności Oddechowej Pod względem stopnia nasilenia: całkowita częściowa Ostra niewydolność oddechowa jako stan zagrożenia życia Pod względem lokalizacji przyczyny: płucna pozapłucna Pod względem patofizjologii: zaburzenia wentylacji: postać obturacyjna postać nieobturacyjna – restrykcyjna – hypodynamiczna zaburzenia dyfuzji zaburzenia...

plik pdf

Zaburzenia świadomości w medycynie ratunkowej

Podstawy neurofizjologii, metabolizm OUN, przepływ mózgowy, ciśnienie śródczaszkowe, zaburzenia świadomości (przyczyny, omdlenie, postępowanie, skala Glasgow, śpiączka, objawy, badania, stan padaczkowy, leczenie)
Zaburzenia świadomości w med. rat Podstawy neurofizjologii stan przytomności – zintegrowane działanie elementów ośrodkowego układu nerwowego twór siatkowaty - ośrodek oddechowy, ośrodek naczyniowosercowy, aktywujący twór siatkowaty (RAS) kora mózgowa – połączenie z RAS Metaboli...

plik pdf

RSI - metoda szybkiej intubacji

RSI - etapy, przygotowanie, działania uboczne, przeciwwskazania, natlenianie, premedykacja, prekuraryzacja, intubacja,
Rapid Sequence Intubation(RSI) – metoda szybkiej intubacji RSI w medycynie ratunkowej Każdy pacjent w stanie nagłym – pacjent z pełnym żołądkiem Konieczność udrożnienia dróg oddechowych szybko, bezpiecznie i skutecznie RSI = nurkowanie z akwalungiem: „step by step” RSI = etapy przygotowanie natlenianie premedykacja czas 0 – wprowadzenie farmakologiczne manewr Sellick...

plik pdf

Niedrożność dróg oddechowych

Niedrożność dróg oddechowych - anatomia i funkcje dróg oddechowych; fizjologia oddychania; klasyfikacja niedrożności, przyczyny, rozpoznanie, metody udrażniania, patofizjologia zachłyśnięcia, intubacja dotchawicza,
Anatomia dróg oddechowych górne drogi oddechowe jama nosowo-gardłowa jama ustno-gardłowa gardło dolne drogi oddechowe krtań tchawica oskrzela pęcherzyki płucne 04.marca.2007 04.marca.2007 Funkcje dróg oddechowych transfer powietrza oczyszczanie powietrza nawilżanie i ogr...

plik pdf

Zatrucia

Zatrucia - objawy ogólne, toksydromy, pierwsza pomoc, leczenie
Michał Zaprzałka Zatrucia Zatrucia wg WHO czwarta po chorobach układu krążenia, nowotworach i urazach przyczyna zgonów przypadkowe (dzieci do 4rż), samobójcze, celowe najczęstsze przyczyny w Polsce - leki(nasenne, uspokajające, psychotropowe), alkohol, tlenek węgla Objawy ogólne zatrucia zatrucia - choroby powstałe wskutek działania czynników chemicznych, jadów i trucizn na ustrój trucizna - jakakolwiek substancja wprowadzon...

plik doc

Ośrodkowy układ nerwowy

Anatomia OUN
OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY ćw. IVA. Układ nerwowy ośrodkowy ? w ustroju spełnia nadrzędną funkcję. Do niego należy:a) mózgowie (encephalon) ? znajduje się w jamie czaszkib) rdzeń kręgowy (medulla spinalis) ? znajduje się w kanale kręgowymB. Układ nerwowy obwodowy, do którego zaliczamy:a) nerwy czaszkowe (nervi craniales) ? 12 par b) nerwy rdzeniowe (nervi spinales) ? 31 parCzynnościowo układ nerwowy dzielimy na:A. Układ somatyczny ? obejmujący nerwy zaopatrujące ciało. Należą do...

plik doc

Układ krążenia

Anatomia układu krążenia
UKŁAD KRĄŻENIA ćw. VIDo narządów krążenia zaliczamy:- serce - krew (jako narząd płynny)- naczynia krwionośneSERCE? jest centralnym narządem układu krążenia i działa na zasadzie pompy ssąco-tłoczącej? w sercu następują cykliczne skurcze i rozkurcze poszczególnych jego jam? skurcz wypełnionych krwią przedsionków wtłacza krew do komór. Z kolei skurcz komór pompuje krew do dużych naczyń krwionośnych i nimi rozprowadza ją po całym cielePOŁOŻENIE SERCA? leży w klatce pie...

plik doc

Układ naczyniowy i limfatyczny

Anatomia układu naczyniowego i limfatycznego
UKŁAD NACZYNIOWY I LIMFATYCZNY ćw. VINACZYNIA KRWIONOŚNEDo naczyń krwionośnych zaliczamy:? tętnice ? naczynia krwionośne, którymi krew płynie od serca do narządów (na obwód)? żyły ? naczynia krwionośne, którymi krew płynie z narządów do serca (z obwodu)? naczynia włosowate ? zespalają tętnice z żyłami, stanowią ważne ogniwo w wewnątrzkomórkowej przemianie materiiPODZIAŁ KRĄŻENIA> Krążenie małe (krążenie płucne) ? jest to droga krwi z PK przez pi...

plik doc

Choroby dróg oddechowych u dzieci


Niewydolność oddechowaChoroby dróg oddechowych u dzieci( Rozwój płuc, diagnostyka chorób płuc, badania przedmiotowe, badania laboratoryjne ) Rozwój płuc w okresie prenatalnym : zawiązek płuca powstaje z uchyłka prajelita między 22 a 26 dniem życia płodowego drzewo oskrzelowe rozwija się między 5 a 16 tygodniem ciąży przez pączkowanie i tworzenie rozgałęzień w okresie postnatalnym : płuca noworodka posiadają ok. 60 mln pierwotnych pęcherzyków najszybszy rozwój płuc prz...

plik doc

Ostra niewydolność oddechowa


OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA (Insufficientia respiratoria acuta) Definicja: Niewydolność oddechową rozpoznaje się w razie stwierdzenia u pacjenta hipoksemii (pO2 we krwi tętniczej poniżej 50 mmHg), występującej pomimo oddychania 50%-wą mieszaniną tlenu, z towarzyszącą lub nie hiperkapnią we krwi tętniczej (powyżej 50 mmHg). Etiologia: Stany, w których występują zaburzenia wentylacji o charakterze obturacyjnym : obturacja górnych dróg oddechowych, np. we wrodzonych a...

plik doc

Stany zagrożenia życia

Odma samoistna i urazowa, astma oskrzelowa, infekcje dróg oddechowych, zapalenie krtani, ostre zapalenie nagłośni, ostra niewydolność oddechowa, zachłyśnięcie
STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA Jedną z przyczyn powodujących upośledzenie wentylacji (niemożność oddychania) jest odma. Odma jest to obecność powietrza w jamie opłucnowej. Powoduje ona niemożność swobodnego rozprężania się płuca (a co za tym idzie oddychania) poprzez ucisk miąższu płucnego przez nagromadzone w klatce piersiowej między op...

plik doc

Zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z hemofilią


ZADANIA PIELĘGNIARKI W OPIECE NAD DZIECKIEM Z HEMOFILIĄHemofilia (inaczej zwana "krwawiączką" czy też "chorobą królów") - genetyczne zaburzenie krzepnięcia krwi związane z brakiem lub niedoborem czynnika krzepnięcia.Dziedziczy się recesywnie w sposób sprzężony z płcią. Choroba występuje u męskich potomków, nosicielami choroby są kobiety.? częstość występowania 1:12 000 mieszkańców? ogółem 3000 ludzi w Polsce choruje na hemofilię? Hemofilia A występuje w Polsce siedmiokrotnie częściej niż h...

plik doc

Zadania pielęgniarki wobec dziecka hospitalizowanego


Zadania pielęgniarki wobec dziecka hospitalizowanego ? karta praw dziecka w szpitalu Celem jest m.in. zapewnienie dziecku hospitalizowanemu najwyższej jakości opieki pielęgniarskiej Zadania: działania pielęgnacyjne działania diagnostyczno-lecznicze działania edukacyjne Osiąga się to spełniając warunki: Hospitalizacja dziecka ma miejsce tylko w oddziałach pediatrycznych Szpital/oddział musi spełniać warunki niezbędne do leczenia i rozwoju dziecka Personel pielęgniarski we w...