Notatki pszczolka_bee

plik doc

Proces pielęgnowania z anestezjologii

Proces pielęgnowania w oparciu o teorię D. Orem Uzasadnienie wyboru teorii: W opiece nad Pani W.K. zastosowałam model D. Orem ponieważ pozwala on na rozpoznawanie indywidualnych potrzeb człowieka i określenie jego zakresu samoobsługi i samo pielęgnacji. Dzięki temu w zależności od potrzeb można dobrać odpowiedni system pielęgnowania i opieki. Spośród trzech proponowanych przez D. Orem systemów pielęgnowania wybrałam system całkowicie kompensacyjny gdyż pacjentka jest osobą leżącą, która nie jes...