paulina88f PWSZ Nowy Sącz
Pedagogika / 2007

Notatki paulina88f

plik doc

Ściąga Egzamin z filozofi, Pedagogika


?Promieniowanie jonizujące i jego wpływ na organizmy żywe?Często promieniowanie jonizujące traktowane jest jako źródło zagrożenia dla człowieka i środowiska. Nie pamiętamy wtedy, że jodem promieniotwórczym leczy się raka tarczycy, że bez zastrzeżeń akceptujemy klasyczne badania rentgenowskie, tomograficzne, mammograficzne oraz wykorzystujemy promieniowanie jonizujące w urządzeniach służących ochronie środowiska, w przemyśle i nauce. Więc jak to jest z tym promieniowaniem? Postarajmy się le...