beataksiazek1
zarządzania / zarządzanie / 2007

Notatki beataksiazek1

plik doc

opracowany materiał do obrony z socjologii

Opracowane pytania do obrony z socjologii
Zastosowanie i ocena badań ankietowych. Badania ankietowe służą do gromadzenia materiałów o charakterze ilościowym. Ankietę stosuje się w badaniu dużych zbiorowości w krótkim czasie. Są one stosunkowo tanie i pozwalają na szybkie przebadanie nawet dużych zbiorowości, dlatego też często stosowane są w badaniu opinii publicznej. A n k i e t a stanowi rodzaj techniki badawczej opartej na kwestionariuszu. Ankieta to tak przygotowany kwestionariusz,...

plik doc

Sokrates i jego uczniowie

Życie Sokratesa
SPIS TREŚCI I SOKRATES RYS HISTORYCZNY II POGLĄDY SOKRATES Poglądy etyczne Poglądy logiczne III SOKRATYZM IV UCZNIOWIE SOKRATESA Antystenes i Arystyp Platon V DOROBEK MYŚLI FILOZOFICZNYCH SOKRATESA I PLATONA VI BIBLIOGRAFIA I SOKRATES RYS HISTORYCZNY Sokrates, to jeden z najwybitniejszych greckich myślicieli starożytności. Był synem rzeźbiarza Sofroniskosa i akuszerki Fai...