paulina.kam
2007

Studia rozpoczęte w 2010 roku, ale niestety nie mogę tego zmienić jakoś w profilu:)

Notatki paulina.kam

plik doc

Bakteriologia i wirusologia - opracowanie przykładowych pytań

Opracowanie przykładowych pytań z bakterio- i wirusologii.
1. Rodzaje paciorkowca, rezerwuar, drogi zakażenia, objawy. Paciorkowce (Streptococcus) Na podstawie właściwości fizjologicznych wyróżnia się 4 gatunki chorobotwórcze dla ludzi: paciorkowiec ropotwórczy (S. pyogenes), zieleniący (S. viridans), kałowy (S. faecalis) i zapalenia płuc (S. pneumoniae). Odporność na zakażenie ma charakter typowo swoisty. Paciorkowiec ropny (Streptococcus pyogenes) Morfologia: Mają kształt kulisty lu...

plik doc

Maści, hydrożele, pasty i kremy

Informacje o zagadnieniach w tytule.
CHARAKTERYSTYKA MAŚCI Maści są pozostałością leku o strukturze plastycznego żelu do stosowania zewnętrznie na skórę i błony śluzowe w celu uzyskania działania miejscowego lub ogólnego. Zawierają one środek leczniczy dobrze wymieszany z podłożem i środek ten może być rozpuszczony, zawieszony lub zemulgowany. Podłoże maściowe powinno mięknąć w temperaturze ciała ludzkiego co ułatwia rozsmarowywanie i przyczepność do skóry. Powinno wykazywać trwałość fizyk...

plik doc

Drażetki i kapsułki

Informacje o zagadnieniach w tytule.
Drażetki Drażetki to tabletki powlekane. Powlekanie tabl. jest procesem technologicznym prowadzącym do nałożenia otoczki na tabl. zwaną w tej metodzie rdzeniem. Otoczki mogą mieć różny skład i różną grubość. Otrzymane tabl. powlekane można podzielić na: drażowane (drażetki), powłokę stanowi głównie sacharoza tabl. powl. substancjami wielkocząsteczkowymi (zwane tabl. lakierowanymi), powłoczka stanowi 2-8% masy tabletki. Cel powlekania: 1. ochrona...

plik doc

Ekstrakcja, maceracja, perkolacja, nalewki, wyciągi

Informacje o zagadnieniach w tytule.
EKSTRAKCJA Proces ekstrakcji to proces selektywnego rozpuszczania, mający na celu wydzielenie, wyizolowanie z mieszaniny różnych ciał czynnych jednego lub kilku składników rozpuszczalnych w użytym rozpuszczalniku, pozostałe są w nim nierozpuszczalne. Możemy ekstrahować składniki ciał stałych jak i cieczy (ciecze nie mogą mieszać się ze sobą). Ekstrakcji poddaje się surowce prawidłowo rozdrobnione, suche lub odpowiednio przygotowane surowce świeże. Wg f...

plik doc

Wykazy leków, dawki i dawkowanie leków u dzieci, proszki, tabletki

Najważniejsze informacje o tym co w tytule.
WYKAZ LEKÓW: Wykaz A ? substancje bardzo silnie działające. Oznakowanie: biały napis na czarnym tle otoczony białą obwódką; powinny być zamknięte w szafce. Wykaz B ? substancje silnie działające. W wykazie tym obok substancji silnie działających mogą się znajdować substancje psychotropowe ? działające na ośrodkowy układ nerwowy. Oznakowanie: czerwony napis, białe tło, czerwona obwódka. Wykaz N ? środki odurzające. Substancje te działają na o...

plik doc

Cukry i tłuszcze - farmakognozja

Wszystko co najważniejsze o cukrach i tłuszczach.
Węglowodany i zw. pokrewne Nazwą węglowodanów obejmujemy sub. o charakterze cukrów i zw. pokrewnych, a także ich polimery. Pod względem budowy chemicznej przedstawiają one produkty utlenienia wielowartościowych alkoholi ? są to więc polihydroksyaldehydy lub polihydroksyketony, lub też sub. o zbliżonej budowie. Węglowodany należą do produktów podstawowego metabolizmu roślin, stanowiąc sub. odżywcze, zapasowe lub budulcowe kom. i tk. Roślin...

plik doc

VI grupa anionów

Wszystkie aniony VI grupy z obserwacjami i reakcjami.
VI GRUPA ANIONÓWPRÓBKAODCZYNNIKOBSERWACJEREAKCJESO42-AgNO3Brak osadu. Roztwór przezroczysty, klarowny.Reakcja nie zachodzi.SO42-BaCl2Wytrąca się biały osad.Nie rozpuszcza się w HNO3.Ba2+ + SO42- ? BaSO4 ?SO42-Pb2+Wytrąca się biały osad.Pb2+ + SO42- ? PbSO4 ?

plik doc

V grupa anionów

Wszystkie aniony V grupy z obserwacjami i reakcjami.
V GRUPA ANIONÓWPRÓBKAODCZYNNIKOBSERWACJEREAKCJENO3-AgNO3Brak osadu. Roztwór przezroczysty, klarowny.Reakcja nie zachodzi.NO3-BaCl2Brak osadu. Roztwór przezroczysty, klarowny.Reakcja nie zachodzi.NO3-FeSO4(stęż. H2SO4)Potem dodać badany roztwórNIE WSTRZĄSAĆNa zetknięciu FeSO4 i H2SO4 powstaje brunatna obrączka ? PRÓBA OBRĄCZKOWA.Fe2+ + 1e ? Fe3+ ?*3NO3- + 4H+ + 3e ? NO ? + 2H2O3Fe2+ + NO3- + 4H+ ? 3Fe3+ + NO ? + 2H2OFe2+ + NO ? ? Fe(NO)2+n...

plik doc

IV grupa anionów

Wszystkie aniony IV grupy z obserwacjami i reakcjami.
IV GRUPA ANIONÓWPRÓBKAODCZYNNIKOBSERWACJEREAKCJES2O32-AgNO3Wytrąca się biało ? żółty osad.Rozpuszcza się w HNO3.2Ag+ + S2O32- ? Ag2S2O3 ?S2O32-BaCl2Po pewnym czasie wytrąca się biały osad.Rozpuszcza się w HNO3 (powoli się rozpuszcza, trzeba dodać więcej HNO3).Ba2+ + S2O32- ? BaS2O3 ?S2O32-2M H2SO4Po pewnym czasie wytrąca się biały osad (trzeba wstrząsać), po odstawieniu na pewien czas osad delikatnie żółknie.S2O32- + 2H+ ? H2S2O3 ? S? +...

plik doc

III grupa anionów

Wszystkie aniony III grupy z obserwacjami i reakcjami.
III GRUPA ANIONÓWPRÓBKAODCZYNNIKOBSERWACJEREAKCJECO32-AgNO3Wytrąca się biało ? żółty mętny osad.Rozpuszcza się w rozcieńczonym HNO3.2Ag+ + CO32- ? Ag2CO3 ?CO32-BaCl2Wytrąca się biały proszkowy osad.Rozpuszcza się w HNO3.Ba2+ + CO32- ? BaCO3 ?CO32-Mocny kwas lub kwas octowyWydziela się gaz (powstają bąbelki ? jak woda gazowana)CO32- + 2H+ ? H2CO3 ? CO2 ? + H2O III GRUPA ANIONÓWPRÓBKAODCZ...

plik doc

II grupa anionów

Wszystkie aniony II grupy z obserwacjami i reakcjami.
II GRUPA ANIONÓWPRÓBKAODCZYNNIKOBSERWACJEREAKCJENO2-AgNO3Wytrąca się biały osad.Rozpuszcza się w HNO3.NO2- + Ag+ ? AgNO2 ?AgNO2 ? + H+ ? Ag+ + HNO2NO2-BaCl2Brak osadu. Roztwór przezroczysty, klarowny.Reakcja nie zachodzi.NO2-FeSO4H2SO4Badany roztwór (1 kropla)NIE WSTRZĄSAĆPowstaje na zetknięciu FeSO4 z H2SO4 ciemnozielona ?obrączka? ? PRÓBA OBRĄCZKOWANO2- + 2 H+ + 1 e ? NO ? + H2OFe2+ - 1 e ? Fe3+NO2- + 2 H+ + Fe2+ ? NO ? + H2O + Fe3+NO2...

plik doc

I grupa anionów

Wszystkie aniony I grupy z obserwacjami i reakcjami.
I GRUPA ANIONÓWPRÓBKAODCZYNNIKOBSERWACJEREAKCJECl-AgNO3Wytrąca się biały (jak wapno) osad.Nie rozpuszcza się po dodaniu 2M HNO3.Rozpuszcza się w NH3*H2O. Po zakwaszeniu HNO3 powstaje biały oleisty osad.Cl- + Ag+ ? AgCl ?AgCl ? + 2 NH3*H2O ? [Ag(NH3)2]+ + 2 H2O + Cl-Cl-BaCl2Brak osadu. Roztwór przezroczysty, klarowny.Reakcja nie zachodzi.Cl-2M H2SO40,5 cm3 chloroformwoda chlorowa (Cl2 aq.)Warstwa chloroformu jest przezroczysta (bezbarwna)....

plik doc

V grupa kationów

Wszystkie kationy V grupy z obserwacjami i reakcjami.
V GRUPA KATIONÓWPRÓBKAODCZYNNIKOBSERWACJEREAKCJEMg2+NaOH lub KOHPowstaje biały osad.Mg2+ + 2OH- ? Mg(OH)2 ?Mg2+NaOH + żółcień tytanowaPowstaje różowo ? czerwony (malinowy) osad. V GRUPA KATIONÓWPRÓBKAODCZYNNIKOBSERWACJEREAKCJENH4+NaHC4H4O6 (wodorowinian sodowy) lub H2C4H4O6 (kwas winowy)Powstaje biały osad (Aby powstał osad trzeba trzeć bagietką o ścianki probówki).NH4+ + HC4H4O6- ? NH4HC4H4O6NH4+NaOH lub KOHNaOHOgrzewamyPapierek un...

plik doc

IV grupa kationów

Wszystkie kationy IV grupy z obserwacjami i reakcjami.
IV GRUPA KATIONÓWPRÓBKAODCZYNNIKOBSERWACJEREAKCJEBa2+(NH4)2CO3 + bufor amonowy (odczynnik grupowy)OgrzewamyPowstaje biały osad.Ba2+ + CO32- ? BaCO3 ?Ba2+2M H2SO4OgrzewamyPowstaje biały osad.Ba2+ + SO42- ? BaSO4 ?Ba2+CaSO4 aq.(woda gipsowa)Powstaje biały mleczny osad.Osad osiada na dnie.Ba2+ + SO42- ? BaSO4 ?Ba2+(NH4)2C2O4Powstaje biały mętny osad.Ba2+ + C2O42- ? BaC2O4 ?Ba2+K2CrO4K2CrO4 + CH3COOHPowstaje żółty (kanarkowy) osad.Powstaje...

plik doc

III grupa kationów

Wszystkie kationy III grupy z obserwacjami i reakcjami.
III GRUPA KATIONÓWPRÓBKAODCZYNNIKOBSERWACJEREAKCJECr3+Bufor amonowy + AKTOgrzewamySzaroniebieski osad, rozpuszcza się w nadmiarze HCli NaOH2 Cr3+ + 3 S2- + 6 H2O ? Cr(OH)3 ? + 3 H2S ?Wniosek:Rozpuszcza się w mocnych kwasach i mocnych zasadach. Wykazuje właściwości amfoteryczne.Cr3+NaOHSzarozielony osad, który rozpuszcza się w nadmiarze odczynnika i powstaje zielony roztwórCr3+ + 3 OH- ? Cr(OH)3 ?Cr3+NH3 * H2OSzary osad (po pewnym czas...

plik doc

II grupa kationów

Wszystkie kationy II grupy z obserwacjami i reakcjami.
II GRUPA KATIONÓWPRÓBKAODCZYNNIKOBSERWACJEREAKCJECu2+Osad CuS ?AKT (H2S) w środowisku kwaśnym (HCl)Ogrzewamy2M HNO3Powstaje czarny osad.Osad rozpuszcza się na gorąco.Cu2+ + H2S ? CuS ? + 2H+3 CuS ? + 2 NO3- + 8 H+ ? 3 Cu2+ + 3 S ? + 2 NO ? + 4 H2OCu2+NaOHPowstaje niebieski bezpostaciowy osad.Osad rozpuszcza się w roztworze amoniaku, powstaje granatowy roztwór.Osad nie rozpuszcza się w nadmiarze odczynnika (NaOH).Cu2+ + 2 OH- ? Cu(OH)2 ?...

plik doc

I grupa kationów

Wszystkie kationy I grupy z obserwacjami i reakcjami.
I GRUPA KATIONÓWPRÓBKAODCZYNNIKOBSERWACJEREAKCJEAg+Osad AgCl?Roztwór IIHCl (odczynnik grupowy)NH3*H2OHNO3Powstaje biały serowaty osad.Osad rozpuszcza się ? powstaje roztwór II.Wytrąca się biały serowaty osad.Ag+ + Cl- ? AgCl ?AgCl ? + 2 NH3 ? Ag(NH3)2+ + Cl- Kompleks srebraAg(NH3)2+ + Cl- + 2 H+ ? AgCl ? + 2 NH4+Ag+Osad Ag2O?Osad Ag2O?NaOH lub KOHNH3*H2OHNO3Powstaje brunatny osad.Osad rozpuszcza się.Osad rozpusz...