maciejbydg Akademia Medyczna w Bydgoszczy
Wydział Nauk o Zdrowiu / Pielęgniarstwo / 1998

Notatki maciejbydg

plik doc

pielęgniarstwo ratunkowe

testy z ubiegłego roku
Test egzamin wewnętrzny z specjalizacji pielęgniarstwa ratunkowego 1. Który z objawów wymienionych poniżej występuje w łagodnym i umiarkowanym zwężeniu zastawki dwudzielnej A. zmęczenie B.dusznosć wysiłkowa C.ból w kl piersiowej D. obrzęki obwodowe 2. Który z niżej podanych objawów podmiotowych lub przedmiotowych jest charakterystyczny dla niedomykalności zastawki aortalnej; A. rumień na policzkach B. zwiększenie amplitudy sku...