Kasia
Zdrowia Publicznego / Pielęgniarstwo / 2006

Jestem jaka jestem, inna nie będę. :))Członek tajnego stowarzyszenia...

Notatki Kasia

plik doc

praca samokształeniowa

\"Rola prawidłowego żywienia w zdrowiu i w chorobie\"
Katarzyna Wojtyła Akademia Medyczna Wydział Zdrowia Publicznego Kierunek Pielęgniarstwo Rok Pierwszy Semestr Pierwszy Praca samokształceniowa Temat: Rola prawidłowego żywienia dziecka w zdrowiu i w chorobie. Wrocław 2007 Spis treści 1. Wstęp?????????????????????????.........3 Charakterystyka podstawowych składników żywności????????.4 Białka Tłuszczowce Węglowodany...

plik doc

PSYCHOLOGIA

I rok. wywiad pacjent-pielęgniarka z psychologii-migrena
      Przebieg choroby, charakterystyka . Migrena jest chorobą charakteryzującą się okresowym występowaniem napadów bólu głowy. W okresie międzynapadowym objawy choroby nie występują. Napad migreny trwa różnie: od 4 godzin do nawet 3 dni, co jest naprawdę ciężkie do przetrwania. Charakteryzuje się najczęściej silnym, szybko narastającym, pulsującym (tętniącym) bólem głowy. Ból jest najczęściej jednostronny, i zlokal...

plik pdf

Rehabilitacja

II rok.(rehabilitacja w chorobach ukł. nerwowego).Dzieki uprzejmości prowadzącego.
Rehabilitacja w chorobach układu nerwowego Jarosław Dybko UKŁAD NERWOWY – CHOROBY NACZYNIOWE MÓZGU Udar mózgu (ang. stroke) – jest to nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu utrzymujące się powyżej 24 godzin lub prowadzące do śmierci wywołane jedynie przez przyczyny naczyniowe. UKŁAD NERWOWY – CHOROBY NACZYNIOWE MÓZGU Udar niedokrwienny mózgu - udar spowodowany gwałtownym zatrzyman...

plik pdf

Rehabilitacja

Ii rok.(obrzęk limfatyczny w zaawansowanej chorobie nowotworowej) Dzięki uprzejmości prowadzacego.
Obrzęk limfatyczny w zaawansowanej chorobie nowotworowej Jarosław Dybko OBRZĘK LIMFATYCZNY DEFINICJA Jak dotąd nie podano jednoznacznej definicji obrzęku limfatycznego, zgodnej z międzynarodowym konsensusem. Najprościej określić go można jako nadmierne gromadzenie się w przestrzeni międzykomórkowej płynu śródmiąższowego bogatobiałkowego. Utrudnienie odpływu chłonki doprowadza do: - powsta...

plik doc

Farmakologia

II rok. wykład 4 prof. Prandota
Farmakologia             23.10.07 Przenikanie antybiotyków do tkanek: łatwo przenikają chloramfenikol, makrolidy, tetracykliny; Gorzej przenikają benzylopenicylina, streptomycyna (SM); Bardzo słabo przenikają gentamycyna, polimyksyna; W stanie zapalnym opon mózgowo- rdzeniowych leki przenikają dużo łatwiej; bariera krew- mózg staje się łatwiej przepuszczalna; Chloramfenikol, cykloseryna (stosowana w leczeniu gruźlicze...

plik doc

Chirurgia szczękowa, wykład

Ii rok. wykład z dn. 18.10.2007 z p. dr chirurgii szczękowej
CHIRURGIA 18.10.2007 Krwiolecznictwo Preparaty i wskazania: - krew pełna (kiedy chory traci więcej niż 1500ml krwi); - masa erytrocytarna (krwinki czerwone – usunięcie osocza, stosuje się w ostrych ubytkach krwi, w ciężkich postaciach niedokrwistości, gdzie leczenie preparatami żelaza i wit. B12 nie skutkuje lub daje słabe efekty); - świeżo mrożone osocze (fresh frozen plasma – zawiera wszystkie czynniki krzepnięcia, po...

plik pdf

Rehabilitacja

II rok. wykład 1 z dn. 05.11.207

REHABILITACJA LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Rehabilitacja?

wg Wiktora Degi

- proces medyczno-społeczny, dążący do zapewnienia osobom niepełnosprawnym godziwego życia w poczuciu pożyteczności społecznej, bezpieczeństwa oraz zadowolenia.

plik doc

Pediatria - konspekt z wykładu

II rok: Konspekt z wykładu
Wykład z dn. 15.10.2007 Problemy pielęgnacyjne w chorobach metabolicznych i endokrynologicznych Anna Stodolak Choroby metaboliczne choroby wrodzone, charakteryzujące się: Nieprawidłową strukturą i funkcją białek oraz enzymów biorących udział w metabolizmie Nieprawidłowa funkcja enzymów pociąga za sobą zaburzenia przemian wszystkich składników budulcowych ciała człowieka Przyczyna tych chorób jest z reguły dobrze znana Leczenie przyczynowe jest niemożliwe (...

plik doc

Farmakologia- wykład 3

II rok, prof.Prandota
FARMAKOLOGIA             16.10.07 Genetyczne uwarunkowania działania leków c.d. Niedobór dehydrogenazy alkoholowej (zaczerwienienie twarzy po małej dawce alkoholu – flush reaction; powstaje aldehyd octowy, rozszerzają się naczynia krwionośne, uderzenia gorąca) Inhibitory c.d. hLeki p- grzybicze (ketopronazol) hCyklosporyna hSok grapefruitowy (hamuje wchłanianie leków – zwiększa się ilość glikoproteiny P) Niewydolność wątroby...

plik doc

populacja, cechy populacji, oddziaływania pomiędzy populacjami

II rok.Materiały na zal. z pediatrii dla gr 8,cz.4z4
PIELĘGNOWANIE DZIECKA PO ZABIEGU OPERACYJNYM mgr K. Salik, Anna Stodolak WYBRANE WADY WRODZONE U NOWORODKA WADY WRODZONE U NOWORODKA ZAROŚNIĘCIE PRZEŁYKU I. Przed zabiegiem 1. zaleganie wydzieliny w jamie ustnej - zastosowanie drenażu ułożeniowego - ułożenie półwysokie , na boku - założenie ssania ciągłego do jamy ustnej lub - ssanie okresowe co 15-20 min - kontrola ilości zalegającej wydzieliny 2. utrzymanie właściwe...

plik doc

populacja, cechy populacji, oddziaływania pomiędzy populacjami

II rok.Materiały na zal. z pediatrii dla gr 8,cz.3z4
WYBRANE ZAGADNIENIA Z CHIRURGII DZIECIĘCEJ mgr K. Salik, mgr Anna Stodolak ZAROŚNIĘCIE PRZEŁYKU (atresio oesophagi) Embriologia wrodzonego zarośnięcia przełyku nie jest w pełni poznana. Wrodzona niedrożność przełyku powstaje pomiędzy 4 a 6 tygodniem życia płodowego na skutek zaburzeń w podziale przegrody krtaniowo - tchawicznej. Na brzusznej stronice jelita przedniego, w bruździe krtaniowo tchawicznej, we wyniku proliferacji nabłonka...

plik doc

Pediatria - materiały na zaliczenie

II rok.Materiały na zaliczenie z pediatrii dla gr 8,cz.2z4
ZAKAŻENIA SZPITALNE - DANE OGÓLNE I PODSTAWA PRAWNA mgr Katarzyna Salik, mgr Anna Stodolak REGULACJE PRAWNE W UNII EUROPEJSKIEJ Decyzją z dnia 22 grudnia 1999 powołano europejskie centrum epidemiologiczne. Zgodnie z tą decyzją zasady prowadzenia nadzoru mają charakter indywidualny w każdym z państw członkowskich, a nadzór nad poszczególnymi jednostkami chorobowymi powinien być dostosowany do ich charakterystyki i powinien...

plik doc

Higiena rąk w warunkach szpitalnych

II rok Pielęgniarstwa, notatki na kartkówki z praktyk
Higiena rąk personelu w warunkach szpitalnych Małgorzata Fleischer, Bogumiła Bober-Gheek Zakażenia szpitalne ( HAI - Hospital Acquired Infection) to zakażenia powstałe w czasie hospitalizacji chorego; dotyczą one średnio 1 na 9 pacjentów powodując cierpienie lub śmierć oraz istotny wzrost kosztów leczenia. Koszty bezpośrednie HAI:       koszty leczenia       przedłużony pobyt w szpitalu   &nbs...

plik doc

Chirurgia-wykład1,2

II rok Pielęgniarstwa
CHIRURGIA             4.10.07 Przygotowanie przed operacją – okres bliższy i dalszy Badania rutynowe: hOznaczenie grupy krwi i czynnika Rh+; hOkreślenie hematokrytu; hMorfologia; hOkreślenie czasu krwawienia i krzepnięcia; hOkreślenie poziomu białka w surowicy i ewentualnych frakcji białkowych; hBadanie biochemiczne surowicy (poziom elektrolitów, mocznika, poziom glukozy i cholesterolu, poziom bilirubiny); hBadanie ogól...

plik doc

mikroekonomia


Czynniki produkcji Czynniki produkcji:       praca       kapitał       ziemia Krańcowy przychód z zasobu MRP stanowi zmianę utargu całkowitego, spowodowaną sprzedażą produkcji wytworzonej przez dodatkową jednostkę tego zasobu. W warunkach konkurencji doskonałej krańcowy przychód z zasobu, MRP równa się iloczynowi krańcowego produktu zasobu MPr (marginal product), czyli odpowiedniej zmiany wielkości produkcji mierzonej w jednostkach natu...

plik doc

Farmakologia-wykład1


FARMAKOLOGIA             W       2.10.07 Pharmakon (gr.) – lek lub trucizna Farmakologia – poszukiwanie nowych leków, wyjaśnienie działania Biologics – preparaty biologiczne Farmakokinetyka – losy leków w ustroju, wiązanie się leków z białkami osocza Farmakodynamika – zmiany czynności organizmu pod wpływem leku Farmakoterapia – farmakologia kliniczna, farmakogenetyka Aktywność enzymów metabolizujących lek może być różna, najlepiej...

plik doc

Psychologia-ćw

Referacik na ćwiczenia z psychologii
Katarzyna Wojtyła gr. V Temperament Nie istnieje jednoznaczne rozumienie pojęcia "temperament". Poszczególni twórcy teorii i wpływowi badacze różnorodnie interpretują to słowo. "Temperament odnosi się do względnie stałych cech osobowości, występujących u człowieka od wczesnego dzieciństwa i mających swoje odpowiedniki w świecie zwierząt. Będąc pierwotnie zdeterminowany przez wrodzone mechanizmy neurobiochemiczne, temperament podlega powolnym...

plik doc

koło z genetyki


choroby: fenyloketoruria, albinizm, alkaptonuria, anemia sierpowata, mukowiscydoza A - allel z mutacją a - allel prawidłowy P: AA * aa FI: Aa Aa Aa Aa dzieci są zdrowe, ale są nosicielami P: Aa * Aa FI: AA Aa Aa aa 25% prawdopodobieństwo zdrowych, 50% zdrowych ale nosicieli, 25% chorych Choroby: Fenyloketonuria Albinizm Alkaptonuria Anemia sierpowata Mukowiscydoza Galaktozemia Głuchota wrodzona FENYLOKETORURIA Mutacja zachodzi na genie kodującym enzym hydroksylazę fe...

plik doc

Zagadnienia do egzaminu z podstaw pielęgniarstwa


Zagadnienia do egzaminu z przedmiotu podstawy pielęgniarstwa dla studentów I roku studiów stacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo. 1. Podstawowe pojęcia związane z zawodem: pielęgnowanie (pomoc, rodzaje pomocy, profilaktyka, fazy profilaktyki) pielęgniarka (rola zawodowa, funkcje zawodowe, paradygmat) odbiorca usług, pielęgniarstwo (zawód, profesja) 2. Holizm w pielęgniarstwie. Zasady pielęgnowania holistycznego. 3. Historia zawodu. Pielęgnowanie w okresie przednowoczesnym. 4. Okres n...

plik doc

Fizjologia

tematy prac samokształceniowych
TEMATY PRAC SAMOKSZKSZTAŁCENIOWYCH Z FIZJOLOGII:       Pamięć.       Uczenie się.       Mowa.       Asymetria półkul mózgowych.       Sen       Wpływ niskiego stężenia potasu na organizm.       Wpływ niskiego stężenia witamin na organizm.       Zespół bezdechu podczas snu.       Wpływ wysiłku fizycznego na or...

plik doc

Promocja Zdrowia wykład 4

(I rok pielęgniarstwa)
PROMOCJA ZDROWIA WYKŁAD NR 4 6. Profilaktyka trzeciego stopnia. Zapobieganie komplikacjom w momencie wystąpienia choroby, prow. rehab. i niedopuszczenie do nawrotu choroby oraz powrót do jak najlepszego stanu zdrowia. Najistotniejszym działaniem jest, jakie należałoby podjąć na tym poziomie profil. jest edukacja zdrowotna i doradztwo. Mogą one pomóc pacjentowi i ich opiekunom, krewnym, znajomym przystosować się do życia z osobą nieuleczalnie chorą, czy też niepełno...

plik doc

Promocja Zdrowia (I rok pielęgniarstwa)

wykład
PROMOCJA ZDROWIA WYKŁAD NR 3 CD. DO STYLU ŻYCIA Mianem zachowań zdrowotnych określa się każde intencjonalne podjęte działanie jednostki, którego celem jest utrwalenie lub podnoszenie potencjału zdrowia niezależnie od jego skuteczności. Istotnym elementem tej definicji jest stan świadomości jednostki i celowość jej działania. Niezależnie od zachowań intencjonalnych w życiu codziennym podejmujemy także rozmaite inne formy aktywności, które mają wpływ na zdrowie choć nie towarzyszy...

plik doc

Promocja Zdrowia (I rok pielęgniarstwa)

wykład
PROMOCJA ZDROWIA WYKŁAD NR 2 KIERUNKI DZIAŁAŃ W PROMOCJI ZDROWIA W karcie Ottawskiej wymienia się 5 współzależnych działań, które należy podejmować równocześnie, tworząc strategię promocji zdrowia. Są to:       określenie zdrowotnej polityki społecznej,       tworzenie środowisk wspierających zdrowie,       wzmocnienie działań społecznych,       rozwijanie umiejętności osobniczych,       reorientac...

plik doc

Promocja Zdrowia(I rok pielęgniarswa 2007)

wykład
PROMOCJA ZDROWIA WYKŁAD NR 1 ROZWÓJ KONCEPCJI PROMOCJI ZDROWIA Koncepcja zdrowia i zmiany w spojrzeniu na zdrowie. Przegląd wybranych definicji zdrowia Historia pojęcia zdrowia jest przede wszystkim historią idei, która zawsze łączyła się z praktyką medyczną i socjokulturową rzeczywistością. Nauczyciele i politycy zwykle wykazywali zainteresowanie problematyką opieki zdrowotnej, co pozwala stwierdzić, że historia pojęcia zdrowia może być uważana za historię edukacji i polityki zd...

Ulubieni użytkownicy