Notatki TREECAT

plik doc

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA opracowany materiał na egzamin

materiał opracowany ze slajdów udostępnionych przez Wykładowcę
Twórcą terminu ?ped społ? to Adolf Diesterweg Dostrzegł on zróżnicowanie społeczne, złożoność struktury społeczeństwa i dlatego jego wkład jest ważny W Polsce Radwańska - czym społeczeństwo jest dojrzalsze to potrzeby społeczne są coraz większe i większe nimi zainteresowanie Stanisław Karpowicz ? jego pedagogika społeczna opiera się na epistemologicznym paradygmacie nauki tzn. poznać co było i co jest wywniosk...

plik doc

Pedagogika społeczna ćwiczenia 3 i 4

ćwiczenia 3 i 4
Pedagogika społeczna, ćwiczenia 3 i 4 Na następne ćwiczenia przeczytać: Pilch, Lepalczyk rozdział o grupie rówieśniczej Prezentacja Bogdan Suchodolski Prezentacja Helena Radlińska Środowisko ? krąg osób, rzeczy i stosunków otaczających człowieka w jego życiu indywidualnym i zbiorowym Rodzaje środowisk (podział wg kryterium rodzaju bodźców środowiskowych) Naturalne Społeczne Kulturowe Środowisko naturalne to układ geogr...

plik doc

Pedagogika społeczna ćwiczenia 1 i 2

ćwiczenia 1 i 2
Pedagogika społeczna, ćwiczenia 1 i 2 OBSZAR ZAGADNIEŃ Pedagogika społeczna ? przedmiot, zakres, zadania, geneza Prezentacja poglądów wybranego przedstawiciela pedagogiki społecznej w Polsce (H.Radlińska, R.Wroczyński, A.Kamiński) Wyjaśnienie pojęć: środowisko naturalne, środowisko wychowawcze, środowisko społeczne, siły ludzkie, siły społeczne Typologia podstawowych środowisk społecznych - ich pojęcie i funkcje w perspektywie zadań pedagogiki społeczn...

plik doc

PRAWO PRACY 70 pytań i opracowane odpowiedzi do egzaminu

opracowanie wg Kodeksu Pracy stan prawny styczeń 2009
Co określa Kodeks pracy? Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców Kiedy został uchwalony Kodeks pracy? 26 czerwca 1974 r., wszedł w życie w 1975 roku Definicja pracownika. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Definicja pracodawcy. Osoba fizyczna Jednostka organizacyjna nawet jeśli nie ma zdolności prawnej np. urząd gminy jeżeli zatrudniają one...

plik doc

PSYCHOLOGIA PRACY 21 pytań i opracowane odpowiedzi do egzaminu

skrócone częściowe opracowanie do egzaminu
Wymień i zdefiniuj podstawowe struktury przedsiębiorstwa Zakład pracy ma 3 wzajemnie powiązane struktury ekonomiczną technologiczną społeczną Struktura ekonomiczna ? oznacza całokształt gospodarki środkami produkcji tzn. środkami finansowymi, pracą żywą, praca uprzedmiotowioną; obejmuje zaopatrzenie i zbyt, system wynagrodzeń; decyduje o poziomie funkcjonowania przedsiębiorstwa Struktura technologiczna ? to pełne wyposażenie m...

plik doc

PSYCHOLOGIA PRACY przedmiot badań organizacja struktura motywacja

wykład 1 i 2 Przedmiot badań, środowisko pracy, organizacja formalna i nieformalna i ich cechy, struktura,motywacja,konflikty
Psychologia pracy wykład 1 i 2 Przedmiotem badań psychologii pracy jest człowiek Jaki jest człowiek? Co zrobić aby u tego człowieka nastąpiły pożądane z naszego punktu widzenia zmiany? maszyna-człowiekczłowiek-maszynaczłowiek-człowiekdobóradaptacjaW = ? (K, M)ocena (decyzja dotycząca dalszych działań) Przedmiot psychologii pracy koncen...

plik doc

PRAWO CYWILNE zasiedzenie wywłaszczenie

wykład 6
Prawo cywilne wykład 6 ZASIEDZENIE Zasiedzenie i przemilczenie są sposobem nabycia własności na skutek upływu czasu, który powoduje, że dotychczasowy uprawniony traci swoje prawa, a inna osoba je nabywa Wobec tego zasiedzenie polega na nabyciu prawa rzeczowego na skutek długotrwałego wykonywania tego prawa przez osobę nieuprawnioną, a przemilczenie z powodu tego, że właściciel przez czas w ustawie przewidziany swojego prawa nie wykonuje Tak więc w drodze zasi...

plik doc

PRAWO CYWILNE zdolność do czynności prawnych ubezwłasnowolnienie uznan

wykład 4 i 5 1. Zdolność do czynności prawnych 2. Uznanie osoby fizycznej za zmarłą 3. Ubezwłasnowolnienie osoby fizycznej
Prawo cywilne wykład 4 i 5 ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH Brak zdolności do czynności prawnych W polskim prawie zdolności do czynności prawnych nie mają osoby fizyczne, które nie ukończyły lat 13 oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnione (art. 12 KC) Czynność prawna dokonana przez osobę nie mającą zdolności do czynności prawnych jest nieważna (ar...

plik doc

PRAWO CYWILNE oświadczenie woli pełnomocnictwo prokura itd

wykład 2 i 3
Prawo cywilne wykład 2 i 3 OŚWIADCZENIE WOLI Oświadczenie woli dwie strony oświadczają swoją wolę art. 60 KC chodzi o podpisywanie umów Jakie musi być oświadczenie woli? zrozumiałe (odpowiednio sformułowane) swobodne (nie pod przymusem) na serio (poważne) RODZAJE CZYNNOŚCI PRAWNYCH Czynności prawne dzielimy na: jednostronne dwustronne odpłatne nieodpłatne zobowiązujące rozporządzające konsens...

plik doc

PRAWO CYWILNE prawo zwyczajowe norma prawna osoba fizyczna itd

wykład 1
Prawo cywilne wykład 1 Prawo zwyczajowe ? prawo nie pochodzące od żadnej instytucji, lecz wykształcone przez społeczeństwo w toku historii (to coś co się ciągle wydarza, ludzie to sobie opowiadają i w pewnym momencie staje się obowiązującą normą) prawo zwyczajowe może być regionalne prawo angielskie (I częściowo w USA) jest prawem zwyczajowym w Polsce w 1934r. Kodeks Prawa Handlowego miał artykuł o uczciwości przedsiębiorcy, zabezpieczał więc przed oszustwami...

plik doc

MEDIA oralność i piśmienność cd wizualizacja Rudolf Arnheim

wykład 6
Media w edukacji wykład 6 temat: ORALNOŚĆ I PIŚMIENNOŚĆ cd Oralność wtórna tworzona jest wraz z takimi mediami jak telefon, radio, telewizja oraz różnorodnymi nośnikami dźwięku rejestrowanego przy pomocy urządzeń elektronicznych w przeciwieństwie do pierwotnej, oralność wtórna umożliwia bardziej swobodną oraz świadomą partycypację w świecie, gdyż wzbogacona zostaje o pismo i druk, które mają duże znaczenie w procesach wytwarzania, działania, a także użytkowani...

plik doc

MEDIA oralność i piśmienność Walter Ong

wykład 4 i 5
Media w edukacji wykład 4 i 5 temat: ORALNOŚĆ i PIŚMIENNOŚĆ WALTER JACKSON ONG WSTĘP 38% osób w 2008 roku przeczytało 1 książkę Czytanie rozwija wyobraźnię i kształtuje indywidualizm Ludzie piśmienni nie potrafią sobie wyobrazić jak można być niepiśmiennym Pismo pojawiło się 5,5 tys. lat temu u Sumerów Istnieją cywilizacje piśmienne i niepiśmienne ORALNOŚĆ Kultura oralna jest to forma kultu...

plik doc

MEDIA teorie Marshall Mc Luhan ciąg dalszy

wykład 3
Media w edukacji wykład 3 temat: MARSHALL MCLUHAN cd PRZEKAŹNIK (MEDIUM) JEST PRZEKAZEM przekaźnik jest z jednej strony kanałem dla treści z drugiej strony ma pewną formę przekaźniki rozpatrujemy więc jako kanały dla treści lub formy determinizm Mc Luhana: kulturę determinują przekaźniki Mc Luhan skupia się na przekaźnikach, a nie na treściach 3 epoki historyczne powstałe pod wpływem wynalazków komunikacyjnych według McLuhana Epoka oralna...

plik doc

MEDIA teorie twórców szkoły Toronto Marshall Mc Luhan

wykład 2
Media w edukacji wykład 2 temat: TEORIA MEDIÓW ? TEORIE TWÓRCÓW SZKOŁY TORONTO Marshall McLuhan 1911-1980 Biografia kanadyjski teoretyk komunikacji. wykładowca na Uniwersytecie Toronto i na innych uczelniach w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych zyskał rozgłos w latach 60. stwierdzeniem, że elektroniczne media, zwłaszcza telewizja, tworzą globalną wioskę, w której "medium jest przekazem", tj. środki komunikacji mają większy wpływ na ludzi niż sa...

plik doc

MEDIA w historii cywilizacji podstawowe aspekty mediów typologia

wykład 1
Media w edukacji wykład 1 temat: MEDIA W HISTORII CYWILIZACJI Za podstawę rozważań o historii mediów najczęściej przyjmuje się rozwój cywilizacji. Jest to spowodowane możliwością zrozumienia zachodzących współcześnie przemian społecznych, ekonomicznych i kulturowych. Epoki w rozwoju cywilizacji Epoka języka mówionego Epoka pisma Epoka mediów elektronicznych Platon jako pierwszy wypowiada się o mediach (chociaż nie było jeszcze tej nazwy)...

plik doc

METODOLOGIA case study analiza danych zastanych analiza treści

Metodologia badań pedagogicznych wykład 4 Badanie typu case study, analiza danych zastanych, analiza treści,przykładowe pytania do egzaminu
Metodologia badań pedagogicznych wykład 4 temat: BADANIE TYPU CASE STUDY, ANALIZA DANYCH ZASTANYCH, ANALIZA TREŚCI BADANIE TYPU CASE STUDY Case study - to badanie indywidualnego przypadku istota tego badania polega na możliwie kompleksowym, dogłębnym zbadaniu jakiegoś przypadku (np. małżeństwo, instytucje społeczne, ko...

plik doc

METODOLOGIA ankieta wywiad obserwacja eksperyment focus monografia

Metodologia badań pedagogicznych wykład 2 Ankieta,wywiad,obserwacja,focus,badanie monograficzne,eksperyment - wyjasnienie pojęć, wady i zalety, standaryzacja
Metodologia badań pedagogicznych wykład 3 temat: ANKIETA, WYWIAD, OBSERWACJA, EKSPERYMENT, BADANIA MONOGRAFICZNE, FOCUS ANKIETA Ankieta – najprostsza technika badawcza Podstawowe rodzaje ankiet       audytoryjna       pocztowa       otwarta       internetowa An...

plik doc

METODOLOGIA zasady przy redagowaniu kwestionariusza

Metodologia badań pedagogicznych wykład 2 Podstawowe zasady przy redagowaniu kwestionariusza: 1. rodzaje pytań 2. limity i ograniczniki 3. typowe błędy w pytaniach 4. związek między pytaniami w kwestionariuszu
Metodologia badań pedagogicznych wykład 2 Kwestionariusz ? jest to podstawowe narzędzie badawcze PODSTAWOWE ZASADY PRZY REDAGOWANIU KWESTIONARIUSZA Wstęp podanie informacji, kto przeprowadza badanie (np. jestem studentką Wszechnicy Polskiej AK)...

plik doc

METODOLOGIA pojęcia metody fazy procesu badawczego

Metodologia badań pedagogicznych wykład 1 Podstawowe pojęcia, metody, fazy procesu badawczego
Metodologia badań pedagogicznych wykład 1 PODSTAWOWE POJĘCIA Metoda ? to typowe, powtarzalne sposoby zbierania, przetwarzania i analizowania Metoda badawcza ? to typowe, powtarzalne, zweryfikowane i sprawdzone sposoby zbierania, gromadzenia i interpretacji danych empirycznych, zmierzające do uzyskania maksymalnie uzasadnionych odpowiedzi na pytania stawiane w badaniach....

plik doc

PRAWO CYWILNE pytania egzaminacyjne i odpowiedzi

Prawo cywilne Pytania na egzamin oraz odpowiedzi, opracowany materiał na egzamin ustny
Prawo cywilne ? pytania na egzamin ustny Co to jest prawo zwyczajowe Co to jest osoba fizyczna Zdolność do czynności prawnych (pełna, ograniczona, brak) Ubezwłasnowolnienie osoby fizycznej Uznanie osoby za zmarłego 4 wady oświadczenia woli ? wymienić + omówić Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa Zasiedzenie Wywłaszczenie PRAWO ZWYCZAJOWE prawo...

plik doc

Helena Radlińska

Pedagogika społeczna ćwiczenia Helena Radlińska
HELENA RADLIŃSKA (1879-1954) Występowała pod pseudonimami: H. Orsza, J. Strumiński, Warszawianin Jej głównym hasłem było ?Trudności są po to, aby je pokonywać? Była wybitnym teoretykiem wychowania Uznawana jest za twórczynię polskiej pedagogiki społecznej Ponieważ mieliśmy się skoncentrować na jej poglądach a nie na biografii, tylko skrócona informacja na ten temat. zostanie przedstawiona na końcu Pedagogika R...

plik doc

MEDIA W EDUKACJI materiał do egzaminu

Media w edukacji Pytania egzaminacyjne i materiał na egzamin od wykładowcy - otrzymane od studentki pedagogiki
Media w edukacji Materiały do Testu dla studentów studiów zaocznych 1. Tytuły książek Marshalla McLuhana: a. Mechaniczna narzeczona (1951) b. Galaktyka Gutenberga (1962) c. Zrozumieć media (1964) Tytuł książki Waltera Onga: Oralność i pismienność. Słowo poddane technologii. Tytuł książki Neila Postmana: Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu....

plik doc

Pedagogika społeczna materiały do egzaminu

Pedagogika społeczna Materiały do nauki do egzaminu
Twórca terminu ?ped społ? to Adolf Diesterweg Dostrzegł on zróżnicowanie społeczne, złożoność struktury społeczeństwa i dlatego jego wkład jest ważny W Polsce Radwańska - czym społeczeństwo jest dojrzalsze to potrzeby społeczne są coraz większe i większe nimi zainteresowanie Stanisław Karpowicz ? jego pedagogika społeczna opiera się na epistemologicznym paradygmacie nauki tzn. poznać co było i co jest wywnioskować co po...

plik doc

METODOLOGIA badań pedagogicznych do egzaminu

Metodologia badań pedagogicznych Pytania egzaminacyjne + odpowiedzi (forma opracowanego materiału do nauki)
Metodologia badań pedagogicznych pytania do egzaminu Co to jest reprezentatywność? Budowa kwestionariusza. Jaka jest różnica między pytaniem socjologicznym a sondażowym? Co to jest standaryzacja? Wymień rodzaje ankiet- wady i zalety (jednej z wybranych ankiet). Rodzaje wywiadów socjologicznych. Typy pytań z kwestionariusza Typowe błędy w pytaniach....

plik doc

Zachowania prospołeczne, agresja, uprzedzenia

Psychologia społeczna 3 tematy 1. Zachowania prospołeczne 2. Agresja 3. Uprzedzenia
Psychologia społeczna temat: ZACHOWANIA PROSPOŁECZNE czyli dlaczego ludzie pomagają innym osobom Zachowania prospołeczne - jest to każde działanie, które jest ukierunkowane na niesienie korzyści innej osobie Teorie wyjaśniające zachowania prospołeczne Teoria socjobiologiczna - Instynktownie: pokrewieństwo i norma wzajemności Dobór krewniaczy ? u człowieka bardziej pomagamy osobom, które...

plik pdf

PiDZ Klub Pracy, resort Ministerstwa Pracy i Edukacji, outplacement

Pedagogika II rok Materiały z poradnictwa i doradztwa zawodowego Klub Pracy Struktura i opis instytucji wchodzących w skład resortu Ministerstwa Pracy i Ministerstwa Edukacji Outplacement
Poradnictwo i Doradztwo Zawodowe temat: KLUB PRACY cd Program szkolenia Klubu Pracy (wg Alicji Kosteckiej) • Składa się z 20 sesji • Każda sesja to wzorzec scenariusza zajęć szkoleniowych • Sesje następują po sobie w określonej kolejności od 1 do 20, aby uczestnicy Klubu Pracy jak najszybciej i najle...

plik pdf

Poradnictwo i doradztwo zawodowe-materiały egzamin 2

Materiały do nauki do egzaminu z przedmiotu Poradnictwo i doradztwo zawodowe
Doradca zawodu Doradca zawodu - to osoba udzielająca wsparcia i pomocy dzieciom, młodzieŜy i ludziom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia Szkolny doradca zawodu Szkolny doradca zawodu – to osoba, która przygotowuje młodzieŜ do trafnego wyboru ścieŜki edukacyjnej oraz zawodowej Klub Pracy Klub pracy – to miejsce gdzie pod kierunkiem lidera pracy pomaga się ludziom nabyć umiejętności umoŜliwi...

plik pdf

Poradnictwo i doradztwo zawodowe - materiały egzamin

Materiały do nauki do egzaminu z przedmiotu Poradnictwo i doradztwo zawodowe
Scharakteryzuj cele, istotę i strukturę rozmowy doradczej Co to jest rozmowa doradcza (porada) ⇒ wg W. Rachalskiej rozmowa doradcza to celowy dialog pomiędzy doradcą zawodowym i osobą radzącą się ⇒ doradca ma pomóc osobie radzącej się w rozwiązaniu jej problemów dotyczących działalności zawodowej ⇒ rozmowa doradcza jest podstawową metodą doradztwa indywidualnego • nie jest jednorazowym aktem „udzielania pomocy” •...

plik doc

Psychologia społeczna pytania na egzamin 01/2009

Pedagogika II rok III semestr Psychologia społeczna Pytania egzaminacyjne dwie grupy
EGZAMIN Z PSYCHOLOGII SPOLECZNEJ semestr III pedagogika Podział na 2 grupy I część wspólna dla obu grup II część każda grupa otrzymała inne pytania opisowe I część 8 pytań, treść czytana przez wykładowcę, trzeba zaznaczyć prawda albo fałsz Pytanie o psychologię społeczną jako naukę i o jej przedmiot P/F Metody badań psychologii społecznej. Wykładowca podał: sondaż ankietowy (lustracja) i studiu...

plik doc

Psychologia społeczna - do egzaminu

Pedagogika II rok III semestr Psychologia społeczna Materiały do nauki do egzaminu w formie skondensowanej
PRZEDMIOT PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ Przedmiotem jest jednostka funkcjonująca w społeczeństwie METODY STOSOWANE PRZEZ PSYCHOLOGIĘ SPOŁECZNĄ Formułowanie hipotez i teorii Metody obserwacyjne: obserwacja systematyczna obserwacja uczestnicząca analiza archiwalna, zgodność sędziów kompetentnych Metoda korelacyjna: Korelacja dodatnia korelac...

Ulubieni użytkownicy