ejdukson Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Pielęgniarstwo i Położnictwo / Pielęgniarstwo / 2007

pozytywna ;]

Notatki ejdukson

plik doc

Bezpośrednie i pośrednie skutki choroby dla stanu psychicznego pacjent

Praca na psychologię
Bezpośrednie i pośrednie skutki choroby dla stanu psychicznego pacjenta Choroba jest to jedno z podstawowych pojęć medycznych, będące ogólnym określeniem każdego odstępstwa od stanu określanego jako pełnia zdrowia organizmu. Dokładne sprecyzowanie stanu określanego jako choroba jest równie trudne jak określenie stanu pełni zdrowia, gdyż podlega subiektywnej ocenie. Stan psychiczny człowieka ulega zwykle pewnym z...

plik doc

Niepełnosprawność

Wpływ niepełnosprawności na stan psychiczny, etapy zmagania się z niepełnosprawnością- praca na psychologię
Wpływ niepełnosprawności na stan psychiczny. Etapy zmagania się z niepełnosprawnością. Literatura poświęcona problematyce niepełnosprawności nie wypracowała dotychczas jednej, powszechnie akceptowanej i obowiązującej definicji niepełnosprawności. Jednoznaczne ustalenie zakresu tego pojęcia, uwzględniające wszystkie ważne aspekty, a...

plik doc

Wirusy zapalenia wątroby

Praca na mikrobiologię o wirusach zapalenia wątroby
UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA WIRUSY ZAPALENIA WĄTROBY Łódź 2007 Określenie ?wirus? (trucizna) pierwotnie było używane w odniesieniu do pewnych patogennych czynników, o których wiedza była bardzo ograniczona. Ostatecznie terminem tym objęto grupę chorobotwórczych...