walakrolak Medyczne Studium Zawodowe
pielęgniarstwo / specjalizacja-Medycyna Ratunkowa / 2007

Notatki walakrolak

plik doc

stany nagłe w ginenekologii

stany nagłe w ginekologii
Przedwczesne oddzielenie łożyska Dotyczy 0,5-1,5% wszystkich ciężarnych 80% przed rozpoczęciem czynności porodowej. Przyczyny -wstrząs -nadciśnienie tętnicze -palenie tytoni, zażywanie narkotyków -zakażenie wewnątrzmaciczne -gwałtowny skurcz macicy -uraz brzucha -krótka pępowina -żywa czynność skurczowa Czynniki ryzyka -zaawansowany wiek -liczne porody -przebyte przedwczesne oddzielenie łożyska Rozpoznawanie a) objawy -zaburzenie ruchów pło...