aniaidzik Akademia Medyczna w Katowicach
Wydział Opieki Zdrowotnej / pielęgniarstwo / 2007

:)

Notatki aniaidzik

plik doc

Proces pielęgnowania w pediatrii

Szczegółowy proces pielęgnowania w pediatrii dziecka w przebiegu ostrej biegunki
Proces pielęgnowania w pediatrii OPIS PRZYPADKU Chłopiec X.X. urodzony dnia ………… (skończone 5 miesięcy), przyjęty na oddział dnia ………..... roku z rozpoznaniem krwistej biegunki, niedokrwistości oraz nieżytu nosa. Przy przyjęciu temperatura ciała wynosiła 37,6˚C. Na oddziale przebywa razem mamą, na sali nr.2. Poza znaczną bladością powłok skórnych nie sprawia wrażenia chorego, ponieważ chłopiec jest bardzo...

plik doc

Proces pielęgnowania na 5

Proces pielęgnowania
Plan opieki Rozpoznanie pielęgniarskie Cel opieki Planowane działania Osoby realizujące opiekę Przeprowadzone działania Możliwość wystąpienia zakażenia układu moczowego z powodu założonego cewnika Zapobieganie wystąpieniu zakażania układu moczowego z powodu założonego cewnika 1. Kontrola ilości oddawanego i jego wyglądu 2. Opróżnienie worka na mocz lub jego wymiana, gdy nastąpi taka potrzeba3. Codzienna pielęgnacja ? min.2x dziennie ? i podmywanie okolicy...