Notatki qwer17

plik docx

Esej refleksyjny z przedmiotu Etyka w pielęgniarstwie

a. Na podstawie tekstu , dotyczącego klauzuli sumienia (prawa pielęgniarki do odmowy świadczeń ) proszę opisać na konkretnym przykładzie z własnej praktyki zawodowej sytuację budzącą wątpliwości moralne pielęgniarki , b. Proszę podać i uzasadnić po 3 argumenty za i przeciw eutanazji, c. Proszę podać przykłady zastosowania "białego kłamstwa" w praktyce pielęgniarskiej.
a. Na podstawie tekstu , dotyczącego klauzuli sumienia (prawa pielęgniarki do odmowy świadczeń ) proszę opisać na konkretny...