karla117 Akademia Podlaska w Siedlcach
humanistyczny 1950

Notatki karla117

plik doc

Procesy uwsteczniające i sposoby ich zapobiegania

Procesy uwsteczniające oraz sposoby ich zapobiegania- referat
Procesy uwsteczniające. Sposoby ich zapobiegania. Cecha wspólną dla współczesnego społeczeństwa jest starzenie się ludności. Długość życia ludzi rośnie, przybywa coraz więcej ludzi w wieku produkcyjnym, maleje przyrost naturalny. Przeprowadzone badania wykazały, że starzenie jest w większym stopniu procesem zachodzącym w psychice ludzi, a nie jest warunkiem biologicznym. Rozwój psychiczny w wieku dojrzałym nie przebiega już j...

plik doc

Pedagogiczne aspekty promocji zdrowia

Promocja zdrowia
Pedagogiczne aspekty promocji zdrowia Już w V wieku p.n.e starożytni grecy próbowali abstrakcyjnie scharakteryzować pojęcie zdrowia, które miała uosabiać piękna dziewczyna Higiea, córka Asklepiosa. Higiea nauczała Greków, iż żyjąc mądrze; poznając i przestrzegając praw natury można uniknąć choroby. Innym starożytnym symbolem zdrowia, tym razem w Rzymie była Minerwa Medica, która uzdrawiała ludzi w świętym gaju. W kulturze europejskiej jednym z pierwszych, który uporzą...

plik doc

Edukacja ekologioczna

Wszystkie notatki z wykładu z edukacji ekologicznej
Ogólne informacje o Ziemi: -3 planeta od Słońca - jedyna znana planeta na której występuje życie - wiek 4,5 miliarda lat - wokół Ziemi krąży jedna satelita (Księżyc)- masa 1,2% masy Ziemi - masa Ziemi 6x1021 ton - obwód równikowy 40075km - średni promień orbity wokół której Ziemia krąży wynosi 150 mln km - śr prędkość orbitalna Ziemi 30km/s - powierzchnia Ziemi 510 mln km2; 29% lady czyli 149 mln km2; 71% stanowią wody czyli 361 m...

plik doc

Psychologia społeczna

Sytuacje społeczne, interakcje społeczne, Założenia nauki o małych grupach społe, Mala grupa spoleczna, wpływ społeczny, Postawa społ, Wspóldziałanie wsólpraca zespół, Konflikt interpersonalny, rodzina
Sytuacje społeczne ? wszystkie takie sytuacje, w których odczuwamy bezpośrednią lub pośrednią obecność innych ludzi. Obecność innych ludzi w naszym życiu oznacza, że my inni ludzie wzajemnie na siebie oddziałujemy (wywieramy na siebie modyfikujący w pływ). Sytuacje społeczne: - występują po...

plik doc

Ochrona dóbr kultury

Wszystko o ochronie dobr kultury
(ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury) Dobrem kultury w rozumieniu ustawy jest każdy przedmiot ruchomy lub nieruchomy, dawny lub współczesny, mający znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego ze względu na jego wartość historyczną, naukową lub artystyczną. Celem ochrony dóbr kultury jest ich zachowanie, należyte utrzymanie oraz społecznie celowe wykorzystanie i udostępnienie dla celów naukowych, dydaktycznych i wychowawczych, t...