bocca
Pielęgniarstwo / 2013

Notatki bocca

plik doc

teorie starzenia się

teorie starzenia się
"Starość jest tylko na poły tak przyjemna, jak skłonni bylibyśmy sądzić, w każdym razie wiąże się ona z powolnym rozkładem ciała, owej maszyny, z którą w swym szaleństwie się utożsamiamy”       Carl Gustav Jung       TEORIE STARZENIA SIĘ Starzenie się to zmniejszenie zdolności do odpowiedzi na stres środowiskowy, które pojawia się w organizmach wraz z upływem czasu, naturalne i nieodwracalne nagromadzenie się uszkodzeń wewnątrzkomórk...