Notatki stokrotka23

plik odt

Proce pielęgnowania pacjenta po zabiegu kardiochirurgicznymPacjent przyjęty po zabiegu kardiochirurgicznym zaintubowany. Wcześniej przebywał na oddziale kardiologii. Wentylowany mechanicznie. Na bloku operacyjnym choremu założono cewnik do pęcherza moczowego, wkłucie centralne i dotętnicze.
Wywiad
Przyjęty z powodu objawów IV klasy niewydolności serca według New York Heart Association (NYHA) — duszności spoczynkowej, obrzęków kończyn dolnych i znac...