Notatki Paskuda1

plik doc

test z pediatrii

pediatria testy
Test z pediatrii Miastenia gravis jest spowodowana a. zablokowaniem receptorów postsynaptycznych dla ACh przez przeciwciała b. zablokowaniem receptorów presynaptycznych dla ACh przez przeciwciała c. zablokowanie uwalniania ACh do szczeliny międzysynaptycznej d. zablokowaniem produkcji ACh Wskaz zdanie falszywe, dotyczace skaz krwotocznych u dzieci a. Najczestsza skaza krwotoczna to maloplytkowosc. b. Najczestsza skaza naczyniowa to plamica Henocha-Schonleina. c...

plik doc

test z pediatrii

pediatria testy
Test z pediatrii Miastenia gravis jest spowodowana a. zablokowaniem receptorów postsynaptycznych dla ACh przez przeciwciała b. zablokowaniem receptorów presynaptycznych dla ACh przez przeciwciała c. zablokowanie uwalniania ACh do szczeliny międzysynaptycznej d. zablokowaniem produkcji ACh Wskaz zdanie falszywe, dotyczace skaz krwotocznych u dzieci a. Najczestsza skaza krwotoczna to maloplytkowosc. b. Najczestsza skaza naczyniowa to plamica Henocha-Schonleina. c...

plik doc

testy z pediatrii

testy
Pediatria Początek formularza Dół formularza Do charakterystycznych objawów płonicy zalicza się: a. zapalenie gardła b. wolny trójkąt Fiłatowa c. linie Pastii d. język malinowy e. wszystkie powyższe Do objawów tężyczki utajonej zalicza się wszystkie wymienione, poza: a. objawem Chwostka b. objawem Lusta c. objawem Ortolaniego d. objawem Rousseau e. wszystkie wymienione są objawami tężyczki utajonej Do pierwszorzędowych cech płciowych zalicza się: a. jądra...

plik doc

testy z chirurgii

testy z chirurgii
Chirurgia Początek formularza Dół formularza Przepukliną ześlizgową nazywamy: a. przepuklinę, która powstała na skutek zsunięcia się narządu przez wrota do worka przepukliny b. przepuklinę, którą nie sposób jest odprowadzić c. przepuklinę w bliźnie pooperacyjnej d. przepuklinę, w której część ściany jelita uległa uwięźnięciu przy zachowanej drożności jelita e. przepuklinę okołoprzełykową Do najczęstszych przyczyn niedrożności jelita grubego u osób dorosłych n...

plik doc

ginekologia testy

testy z ginekologii
Test z ginekologii Zagrożenie płodu występuje w : a. Przenoszenie b. Konfilikt serologiczny w zakresie antygenu Rh-D c. Nieprawidłowego zapisu KTG d. Jawnej cukrzycy u matki w terminie porodu e. Wszystkie powyższe Torbiel skórzasta jajnika: 1.najczesciej pojawia się w wieku 15-40 lat 2.mozliwa transformacja w neo złośliwe 3.tylko występowanie jednostronne 4.bardzo rzadko jako powikłanie wystepuje thyrotoxicosis 5.leczenie wymaga usuniecia torbieli wraz z j...

plik doc

testy z ginekologii i poloznictwa

poloznictwo testy
Położnictwo 1. Pewnymi objawami ciąży są: a) powiększenie się obwodu brzucha b) potwierdzenie ciąży badaniem USG c) odczuwanie ruchów płodu pomiędzy 16 ? 20 tyg. ciąży d) test ciążowy z choriongonadotropiną 2. Zakreśl, jakie fizjologiczne zmiany mogą pojawiać się w przebiegu ciąży: a) obrzęki fizjologiczne b) białkomocz fizjologiczny c) wzrost ciśnienia tętniczego o około 20 mmHg d) zmniejszenie względnych wartości liczby erytroc...

plik doc

testy z ginekologii

testy z gin. i poloznictwa
Test z ginekologii Zagrożenie płodu występuje w : a. Przenoszenie b. Konfilikt serologiczny w zakresie antygenu Rh-D c. Nieprawidłowego zapisu KTG d. Jawnej cukrzycy u matki w terminie porodu e. Wszystkie powyższe Torbiel skórzasta jajnika: 1.najczesciej pojawia się w wieku 15-40 lat 2.mozliwa transformacja w neo złośliwe 3.tylko występowanie jednostronne 4.bardzo rzadko jako powikłanie wystepuje thyrotoxicosis 5.leczenie wymaga usuniecia torbieli w...

plik doc

testy z chirurgi

test z chirurgi
Test z chirurgii Do Triady Charcota nie należy: a. gorączka b. żółtaczka c. bóle w prawym górnym kwadrancie brzucha d. wymioty Do triady Whippla nie należy: a. przyspieszone wystąpienie objawów hipoglikemi w przypadku głodzenia b. hipoglikemia w trakcie epizodów omdleń c. złagodzenie objawów hipoglikemi po doustnym lub dożylnym podaniu glukozy d. spadek ciśnienia tętniczego krwi Do powstania zakrzepicy żylnej nie przyczynia się: a. uszkodzenie ściany żyły...

plik doc

anastezjologia testy

testy pielegniarstwo
MEDYCYNA RATUNKOWA - ANESTEZJOLOGIA 1. Jesli nie masz pewnosci czy EKG przedstawia migotanie komor niskonapieciowe czy asystolie zastosujesz: a. adernaline b wazopresyne c. defibrylacje d stwierdzasz zgon e. oddech zastepczy i masaz serca 2. Oddechy ratownicze powinny trwac a. 0,5 s b. 1,0 s c 1,5 s d 2,0 s e 2,5 s 3. W hipotermii stwierdzisz jednoznacznie zgon, gdy: a. brak odruchów rogówkowych b. brak skuteczności defibrylacji c. po ogrzaniu poac...

plik doc

anastezjologia testy

testy pielegniarstwo
MEDYCYNA RATUNKOWA - ANESTEZJOLOGIA 1. Jesli nie masz pewnosci czy EKG przedstawia migotanie komor niskonapieciowe czy asystolie zastosujesz: a. adernaline b wazopresyne c. defibrylacje d stwierdzasz zgon e. oddech zastepczy i masaz serca 2. Oddechy ratownicze powinny trwac a. 0,5 s b. 1,0 s c 1,5 s d 2,0 s e 2,5 s 3. W hipotermii stwierdzisz jednoznacznie zgon, gdy: a. brak odruchów rogówkowych b. brak skuteczności defibrylacji c. po ogrzaniu poac...

plik doc

badania fizykalne

testy z badan fizsykalnych-pielegniarstwo
Pytania z badań fizykalnych Skala Glasgow służy do oceny: stanu neurologicznego [przytomności} pacjenta trzeci ton serca osłuchujemy za pomocą lejka buczenie żylne występuje w przypadku przekrwienia narządu i zastoju żylnego w którym miejscu można osłuchać zastawkę aortalną c) w 2 przestrzenia m/żebrowej po prawej stronie mostka w czasie badania układu oddechowego osłuchujemy c) przestrzeń m/żebrową w jaki sposób odr...

plik doc

badania fizykalne

testy z badan fizsykalnych-pielegniarstwo
Pytania z badań fizykalnych Skala Glasgow służy do oceny: stanu neurologicznego [przytomności} pacjenta trzeci ton serca osłuchujemy za pomocą lejka buczenie żylne występuje w przypadku przekrwienia narządu i zastoju żylnego w którym miejscu można osłuchać zastawkę aortalną c) w 2 przestrzenia m/żebrowej po prawej stronie mostka w czasie badania układu oddechowego osłuchujemy c) przestrzeń m/żebrową w jaki sposób odr...

plik doc

badania fizykalne pielegniarstwo

testy z badan fizykalnych pielegniarstwo
Badania fizykalne Pytanie nr 38 Wywiad chorobowy to inaczej badanie: przedmiotowe podmiotowe dodatkowe laboratoryjne Pytanie nr 39 Warunki zbierania wywiadu decydują o: chęci do rozmowy ilości przekazanych informacji nastawieniu do pytającego wszystkie powyższe Pytanie nr 40 Pacjent z bólami w klatce piersiowej powinien zostać zapytany o: czas trwania bólu związek dolegliwości z wysiłkiem związek dolegliwości z aktywności...

plik doc

badania fizykalne testy

testy z badan fizykalnych -pielegniarstwo
Tkliwość, zgrubienia, ruchomość klatki piersiowej i drżenie głosowe można zbadać: Oglądając klatkę piersiową Badając palpacyjnie klatkę piersiową Opukując klatkę piersiową Osłuchując klatkę piersiową Kąt mostka jest ważnym punktem orientacyjnym na: Przedniej ścianie klatki piersiowej Bocznej ścianie klatki piersiowej Bocznej ścianie klatki piersiowej po stronie lewej Tylnej ścianie klatki piersiowej Trzeci ton serca wysłuch...

plik doc

badania fizykalne testy

testy z badan fizykalnych -pielegniarstwo
Tkliwość, zgrubienia, ruchomość klatki piersiowej i drżenie głosowe można zbadać: Oglądając klatkę piersiową Badając palpacyjnie klatkę piersiową Opukując klatkę piersiową Osłuchując klatkę piersiową Kąt mostka jest ważnym punktem orientacyjnym na: Przedniej ścianie klatki piersiowej Bocznej ścianie klatki piersiowej Bocznej ścianie klatki piersiowej po stronie lewej Tylnej ścianie klatki piersiowej Trzeci ton serca wysłuch...

Ulubieni użytkownicy