elson88 SSW Kielce
pedagogiczny / EWiP

Notatki elson88

plik docx

przykład lekcji według taksonomii Blooma


Należy przygotować ćwiczenie na wybrany poziom edukacyjny zgodnie z podaną koncepcją: 1. Nazwisko i imię autorów: 2. Przedmiot/kierunek/rok studiów: 3. Poziom edukacyjny: szkoła podstawowa/ gimnazjum/szkoła ponadgimnazjalna ……………………… ………………………. gimnazjum 4. Temat/nazwa ćwiczenia: Serce roście…., czyli….korzystaj z życia – analiza i interpretacja wiersza z wykorzystaniem karty pracy 5. Cel ćwiczenia: Jakie umiejętności uczeń kształtuje, rozwija, sprawdza, bada, itp....