Notatki MsMystery

plik docx

Metody badawcze


10/10/2019 PSYCHOLOGIA – PODSTAWOWE MOTODY BADAWCZE 1. Metody badawcze:     Obserwacja psychologiczna     Wywiad     Rozmowa psychologiczna     Eksperyment     Testy inteligencji i zdolności     Techniki kwestionariuszowe 2. Obserwacja psychologiczna:     Metoda pośrednia polegająca na spostrzeganiu pewnych zjawisk fizycznych za pomocą zmysłów i interpretacji tych spostrzeżeń, czyli wyszukiwaniu zj...