jonzyw89 Państwowa Wyższa Szkola Zawodowa w Nowym Sączu
pedagogika / 2007

Notatki jonzyw89

plik doc

Problematyka uzależnień

Zagadnienia na problematyke uzależnien
1.Zdefiniuj substancja psychoaktywna i podaj przykłady. Substancja psychoaktywna ? substancja chemiczna oddziałująca na centralny układ nerwowy bezpośrednio wpływając na funkcje mózgu, czego efektem są czasowe zmiany postrzegania, nastroju, świadomości i zachowania. Substancje psychoaktywne mogą być używane rekreacyjnie w celu wywołania zmiany świadomości (np. kawa, alkohol, heroina, kokaina, czy środki pochodzenia konopnego), w kulcie niektórych reli...

plik doc

Psychologia rozwojowa

Podstawowe zagadnienia z psychologii rozwojowej
1. Przedmiot cel i zadania psych. rozwojowej. Przedmiotem psych rozwoju czł (dzieci, młodzieży, dorosłych) jest cała, żywa, rozwijająca się ? od poczęcia i urodzenia aż do kresu życia ? jednostka ludzka. Psych rozwoju jest nauką o zmianach w rozwoju i zachowaniu się czł w ciągu całego życia, nauką o warunkach, procesie, wynikach oraz ogólnych prawidłowościach zmian w rozwoju i zachowaniu się społecznym. Cele psych rozwoju czł wynikają z ogó...

plik doc

Psychika płodu

Referat dotyczący psychiki płodu
Jeszcze do niedawna badania naukowe pomijały okres prenatalny i traktowały go jedynie jako okres rozwoju fizycznego, który nie ma wpływu na rozwój psychiczny dziecka. Ale tak jak wejście w środku filmu stwarza trudności w zrozumieniu tego, co zadecydowało o toczącej się akcji, podobnie rozpoczęcie badań nad istotą ludzką po urodzeniu, wyklucza zrozumienie tego, co decyduje o stanie rozwoju w momencie narodzin. Dziś wiadomo, że prawie 70% uszkodzeń mózgu doko...

plik doc

Pamięć krótkotrwała i trwała, pamięć rozumiana jako zdolność i jako proces.

Pamięć krótkotrwała i trwała, pamięć rozumiana jako zdolność i jako proces.
Porównanie rozumienia pamięci jako zdolności i jako procesuPAMIĘĆ ROZUMIANA JAKO ZDOLNOŚĆPAMIĘĆ ROZUMIANA JAKO PROCESJest to element psychicznego ?wyposażenia" jednostki, wykazujący duże różnice indywidualne.Jest to sposób kodowania doświadczenia, stanowiący uniwersalną właściwość człowieka.Pamięć jest składnikiem inteligencji.Pamięć jest fazą przetwarzania informacji.Pamięć składa się z wielu zdolności specyficzn...

plik doc

Test z socjologii ~PIOTR SZTOMPKA~

Test sprawdzający rozumienie pojęć socjologicznych
Test sprawdzający rozumienie pojęć socjologicznych Zakreśl prawidłową odpowiedź, którą znajdziesz wśród pięciu wskazanych wariantów. We wszystkich przypadkach jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, a pozostałe cztery są błędne. Właściwą odpowiedź znajdziesz w kluczu, który zamieszczony jest na końcu. Korzystaj jednak z klucza dopiero po zakreśleniu własnych wyborów. W normalnej praktyce uniwersyteckiej egzamin zdany to co najmniej 120...

plik doc

Egzamin - Psychologia Ogólna

Podstawowe pojecia psychologii
ZAD I CELE PSYCHOLOGII Psychol (od gr. psyche=dusza, ilogos = nauka, myśl)? nauka empiryczna, zajmująca się badaniem mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi oraz zach czł. Bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Jednym z podstawowych zadan psychologii wg M.Przetacznik-Gierowskiej i G.Makiełło-Jarży jest: ?poznanie czł jako podmiotu zachowania się, czł żyjącego w swym naturalnym środowisk...