Notatki janek

plik

Pielęgniarstwo polsie ma swoją wielką historię.Czepek pielęgniarski biały mundur

plik

Dokumenty potrzebne do wykonywania zawodu w dowolnym kraju UE dyplom zawodowy prawo wykonywania zawodu zaświadczenie z krajowego rejestru sądowego o niekaralności potwierdzenie o nieskazitelności dokument poświadczający posiadanie ubezpieczenia dokument poświadczający posiadanie konta bankowego

plik

Zrosty powstające w jamie macicy mogą mieć postać od powierzchniowego włóknienia o małym nasileniu, do zmian bardzo nasilonych obejmujących duże obszary, sięgających głęboko w błonę mięśniową ( aż do całkowitego zamknięcia światła jamy macicy- ZESPÓŁ ASHERMANA)

plik

Zrosty powstające w jamie macicy mogą mieć postać od powierzchniowego włóknienia o małym nasileniu, do zmian bardzo nasilonych obejmujących duże obszary, sięgających głęboko w błonę mięśniową ( aż do całkowitego zamknięcia światła jamy macicy- ZESPÓŁ ASHERMANA)

plik

Pielęgniarstwo XXI wieku tworzy swój nowy wizerunek, zmianie ulega zakres działań, otwierają się bowiem nowe dziedziny wiedzy pielęgniarskiej, przeobrażeniom podlega także rola społeczno-zawodowa pielęgniarki. Pełniąc swoje funkcje zawodowe w sposób świadomy, kompetentny i odpowiedzialny pielęgniarki podejmują twórcze wysiłki na rzecz rozwoju pielęgniarskiej etyki zawodowej, w powiązaniu z dążeniem do określania i wyjaśniania istoty pielęgnowania oraz rozszerzenia samodzielności i odpowiedzialno...

plik

etyka

Pielęgniarstwo XXI wieku tworzy swój nowy wizerunek, zmianie ulega zakres działań, otwierają się bowiem nowe dziedziny wiedzy pielęgniarskiej, przeobrażeniom podlega także rola społeczno-zawodowa pielęgniarki. Pełniąc swoje funkcje zawodowe w sposób świadomy, kompetentny i odpowiedzialny pielęgniarki podejmują twórcze wysiłki na rzecz rozwoju pielęgniarskiej etyki zawodowej, w powiązaniu z dążeniem do określania i wyjaśniania istoty pielęgnowania oraz rozszerzenia samodzielności i odpowiedzialno...