dobromir Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej
Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku / Inżynieria Środowiska / 2008

Notatki dobromir

plik doc

Wyznaczanie wilgotności względnej

laboratorium z fizyki
Politechnika Łódzka                         Data oddania: 10. V. 2000r. Filia w Bielsku – Białej Ochrona Środowiska Rok I, semestr II Laboratorium z Fizyki Ćwiczenie nr 36 TEMAT: Wyznaczanie wilgotności względnej powietrza i stałej psychrometru Assmana. Przyrządy:       higrometr Lambrechta,       psychrometr Assmana,...