enya_89
Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu / Pedagogika / 2007

Notatki enya_89

plik doc

Socjologia edukacji w. 2

Wykład z Socjologii edukacji
WYKŁAD 2. (13.10.2009) SOCJALIZACJA 5 typów koncepcji: 1) teoria psychoseksualna ? Freud 2) teoria rozwoju jaźni i tożsamości społecznej ? Nead 3) teoria internalizacji przez człowieka systemów wartości ? Durkheim 4) teoria kognitywnego rozwoju człowieka ? Piaget 5) teoria psychospołecznego rozwoju człowieka ? Erikson Durkheim Socjalizacja ? społeczny mechanizm transmisji wartości, kultury, wzorów organizacji społeczeństwa jako element świado...

plik doc

Socjologia edukacji w. 1

Wykład z Socjologii edukacji
WYKŁAD 1. (06.10.2009) Socjologia edukacji jako dyscyplina teoretyczna. Historia, korzenie. Korzeni tego przedmiotu poszukuje się w dziełach Durkheima. W tym samym okresie ok. XIX w. w Niemczech rozwijała się tzw. pedagogika społeczna (wychowanie państwowe). W USA widoczne było praktyczne nastawienie na rozwiązywanie problemów społecznych. Koniec XIX ? XX w. rozwijała się socjologia pedagogiczna ? odwoływano się do pragmatyzmu (Dewey). Radyk...

plik doc

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Wykład 7.
WYKŁAD 7. (28,01.2009) TEMAT: Wiek rozwojowy i metody jego oceny. Wiek rozwojowy ? jest miarą dojrzałości biologicznej organizmu. Wskazuje on na stopień zaawansowania w rozwoju niektórych cech lub układów ustroju. W pojęciu wieku rozwojowego wyróżniamy dwie jego komponenty: biologiczny ? informujący o wieku biologicznym, ustalonym w oparciu o poziom wykształcenia cech morfologicznych, fizjologicznych i motorycznych. Społeczny ? informuje o poziomie społ...

plik doc

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Wykład 6.
WYKŁAD 6. (14.01.2009) TEMAT: Motoryczność człowieka. Zasadniczą rolę w rozwoju motorycznym odgrywa układ nerwowy, a zwłaszcza struktury i procesy zachodzące w mózgu. Z punktu widzenia możliwości rozwoju ruchów, ważnym procesem są mielinizacja włókien nerwowych oraz inerwacja mięśni. Mielinizacja ? polega na tworzeniu się na włóknach nerwowych osłonki mielinowej wytwarzanej przez komórki Schwanna, która jest izotermem aksonów. Zapobiega ona rozchodzeniu się bodźców...

plik doc

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Wykład 5.
WYKŁAD 5. (10.12.2008) TEMAT: Rozwój dziecka. ROZWÓJ PŁODU Ciąża trwa ok 40 tygodni i dzieli się na 3 okresy (trymestry). I trymestr (od zapłodnienia do 13 ? 14 tygodnia) ? w tym czasie zaczynają się wykształcać struktury wszystkich tkanek i narządów. Rozwija się pępowina i komórka, z której powstaje łożysko. II trymestr (od 14 do 27 tygodnia) ? w tym czasie rozwijają się wcześniej wykształcone narządy dziecka. III trymestr (od 28 tygodnia do rozwiązania cią...

plik doc

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Wykład 4.
WYKŁAD 4. (26.11.2008) KONFLIKT SEROLOGICZNY ERYTROCYT błona komórkowa, która zawiera antygeny ? zawiązki, które mają zdolność immunologiczną, mogą wytwarzać przeciwciała. Warunkują grupę krwi. jeśli antygeny A to grupa krwi A jeśli antygeny B to grupa krwi B jeśli antygeny A i B to grupa krwi AB jeśli antygenów nie ma to grupa krwi 0 W osoczu są naturalne przeciwciała skierowane przeciw antygenom, których nie ma. grupa kr...

plik doc

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Wykład 3.
WYKŁAD 3. (05.11.2008) ZABURZENIA ROZWOJU SOMATYCZNEGO Do najczęściej występujących przyczyn powstania wad wrodzonych należą błędy w przekazywaniu informacji genetycznej. Wyróżniamy: aberracje chromosomalne liczbowe ? związane z nieprawidłowym rozejściem się chromosomów w trakcie mejozy. Najczęściej występującymi aberracjami liczbowymi są trisomie (występowanie dodatkowych chromosomów), np. : a) trisomia 21 pary chromosomów (zespół Downa) b) trisomia 18 pary...

plik doc

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Wykład 2.
WYKŁAD 1. (08.10.2008) TEMAT: Podstawowe pojęcia ontogenezy człowieka. ROZWÓJ ? określony proces zmian jakim podlega materia, a prowadzących do powstania nowych form. Ponieważ nie stwierdzamy powrotu do stanu wyjściowego, możemy z tym pojęciem łączyć stały postęp. Za słownikiem terminów genetycznych pojęciem ROZWÓJ rozumiemy proces uporządkowanego wzrostu i różnicowania będący wynikiem współdziałania genomu (1n mat. gen.), cytoplazmy, środowiska wew...

plik odt

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Wykład 7.

WYKŁAD 7.

(28,01.2009)
TEMAT:
Wiek rozwojowy i metody jego oceny.
Wiek rozwojowy – jest miarą dojrzałości biologicznej organizmu. Wskazuje on na stopień zaawansowania w

rozwoju niektórych cech lub układów ustroju.
W pojęciu wieku rozwojowego wyróżniamy dwie jego komponenty:
biologiczny – informujący o wieku biologicznym, ustalonym w oparciu o poziom wykształceni...

plik odt

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Wykład 6.

WYKŁAD 6.

(14.01.2009)
TEMAT:
Motoryczność człowieka.
Zasadniczą rolę w rozwoju motorycznym odgrywa układ nerwowy, a zwłaszcza struktury i procesy zachodzące w mózgu.
Z punktu widzenia możliwości rozwoju ruchów, ważnym procesem są mielinizacja włókien nerwowych oraz inerwacja mięśni.
Mielinizacja – polega na tworzeniu się na włókna...

plik odt

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Wykład 5.

WYKŁAD 5.

(10.12.2008)
TEMAT:
Rozwój dziecka.
ROZWÓJ PŁODU
Ciąża trwa ok 40 tygodni i dzieli się na 3 okresy (trymestry).
I trymestr (od zapłodnienia do 13 – 14 tygodnia) – w tym czasie zaczynają się wykształcać struktury
wszystkich tkanek i narządów. Rozwija się pępowina i komórka, z której powstaje łożysko.
II trymestr (od 1...

plik odt

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Wykład 4.

WYKŁAD 4.

(26.11.2008)
KONFLIKT SEROLOGICZNY

ERYTROCYT
błona komórkowa, która zawiera antygeny – zawiązki, które mają zdolność

immunologiczną, mogą wytwarzać przeciwciała. Warunkują grupę krwi.
jeśli antygeny A to grupa krwi A
jeśli antygeny B to grupa krwi B
jeśli antygeny A i B to grupa krwi AB
jeśli antygenów nie ma to...

plik odt

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Wykład 3.

WYKŁAD 3.

(05.11.2008)
ZABURZENIA ROZWOJU SOMATYCZNEGO
Do najczęściej występujących przyczyn powstania wad wrodzonych należą błędy w przekazywaniu informacji genetycznej. Wyróżniamy:
aberracje chromosomalne liczbowe – związane z nieprawidłowym rozejściem się chromosomów w
trakcie mejozy. Najczęściej występującymi aberracjami liczbowymi są tris...

plik odt

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Wykład 2.

WYKŁAD 2.

(22.10.2008)
TEMAT:
Aspekty rozwoju.
Grupa jakościowa.
a) wzrastanie – powiększenie się ciała
- rozrost – zwiększanie się wymiarów i masy tkanek
- rozplem – mnożenie się liczny komórek na drodze podziałów
b) różnicowanie – doskonalenie struktury (budowy)
- cytogeneza i histogeneza – przebudowa struktur komórek i tkan...

plik doc

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Wykład 1.
WYKŁAD 1. (08.10.2008) TEMAT: Podstawowe pojęcia ontogenezy człowieka. ROZWÓJ ? określony proces zmian jakim podlega materia, a prowadzących do powstania nowych form. Ponieważ nie stwierdzamy powrotu do stanu wyjściowego, możemy z tym pojęciem łączyć stały postęp. Za słownikiem terminów genetycznych pojęciem ROZWÓJ rozumiemy proces uporządkowanego wzrostu i różnicowania będący wynikiem współdziałania genomu (1n mat. gen.), cytoplazmy, środowiska wew...