kate87 uniwersytet medyczny poznań
Nauk o Zdrowiu / Położnictwo / 2006

Notatki kate87

plik doc

Planowanie i gospodarowanie czasem

Temat z przedmiotu: Organizacja Pracy Położnej (OPP)
Organizacja pracy pielęgniarskiej Planowanie i gospodarowanie czasem. Łapanie złodziei czasu ? eliminowanie zakłóceń, które przeszkadzają w realizacji planu; zakłócenia, które sami powodujemy lub za które odpowiedzialne jest otoczenie. Czynniki zakłócające: telefon ? częste dzwonienie, zbyt długie rozmowy interesanci - ciągłe przyjmowanie ludzi z zewnątrz lub z firmy = brak czasu na zrealizowanie własnej pracy...

plik doc

Teoria pielęgnowania


TEORIA PIELĘGNOWANIA Teoria pielęgnowania a model pielęgnowania: model ? graficzne lub symboliczne przedstawienie treści teorii (np. czym jest pielęgnowanie, pielęgnowanie z pkt. widzenia poszczególnych teorii) teoria ? filozoficzne odniesienie, poparte badaniami (niektóre teorie); może być stworzona przez 1 osobę lub grupę naukowców Funkcja teorii ? po co ona jest? pomaga w relacji personelu z pacjentem podpowiada w praktyce, jakie rzeczy mogą być zrobione Teoria ? zasadn...

plik doc

Zdrowie Publiczne - System opieki zdrowotnej w Polsce

\"System opieki zdrowotnej w Polsce\" - temat ze Zdrowia Publicznego, w którym opracowane są poszczególne punkty na podstawie akt prawnych.
System opieki zdrowotnej w Polsce Podstawy prawne: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity ? Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz 89) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 200...

plik doc

Patofizjolgia

Zagadnienia na zaliczenie z patofizjo + odpowiedzi ^^
Zaliczenie z patofizjologii (15.02.2008) Zagadnienia + odpowiedzi Wyjaśnij jakie znasz typy skaz krwotocznych oraz podaj ich krótką charakterystykę. Typy skaz krwotocznych: naczyniowe dotyczą naczyń krwionośnych przyczyna: wrodzone lub nabyte zaburzenia budowy i funkcji naczyń krwionośnych, wynikające z ich zwiększonej przepuszczalności i łamliwości ? prowadzą do krwawień lub zakrzepów objawy kliniczne: wybroczyny oraz wyle...

plik doc

Diagnostyka w położnictwie i ginekologii (DPG)

Materiały dzięki uprzejmości dr hab. B. Dębniaka :)
Metody diagnostyczne w perinatologii i ginekologii ? Komentarz Uwaga. Rozdać wszystkim słuchaczom Perinatologia (12 godzin) Metody diagnostyczne w I trymestrze ciąży. Rozpoznanie ciąży. (objawy kliniczne, markery biochemiczne, USG przezpochwowe ?-2 godz.). Objawy kliniczne: nudności, wymioty, odmienne samopoczucie, niechęć do określonych pokarmów, częste oddawanie moczu, które jest spowodowane działaniem progesteronu. U...

plik doc

Metodologia Badań Naukowych


METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH (MBN) Wykład 14.11.2007 Metodologia badań naukowych ? o czym będzie mowa na zajęciach? przedmiot i cel badań metody i techniki badań zasady interpretacji danych klinicznych konstrukcja opracowań i projektów prawa autorskie gratis: zasady pisania prac kryteria interpretacji prac (statystyka, EBM) bibliometria MBN ? zajmuje się opisem i analizą reguł postępowania, jak też opisem i analizą schematów wytworów różnych czynności badawczych....

plik doc

Filozofia: teoria poznania, metafizyka, etyka

* teoria poznania * metafizyka * etyka
FILOZOFIA I TEORIA POZNANIA 28.02.2007 Rodzaje filozofii SPEKULATYWNAMORALNAteoretycznapraktyczna, bliższa życiuczłowiek myślący, uczonyczłowiek działającyoddziałowywuje na rozumoddziałowywuje na uczuciaabstrakcyjnaopiera się na emocjachkształtuje rozumkształtuje uczuciazbliża do doskonałościpopularna, przystępnanie widać błędów, brnie się w nie dalejwidać błędy, nie brnie się w nie dalej (człowiek uczy się na błędach)ważne nie tylko d...

plik doc

Wprowadzenie do pielęgniarstwa


WPROWADZENIE DO PIELĘGNIARSTWA T: Proces pielęgnowania Pielęgniarstwo ? termin wieloznaczny, używany w znaczeniu jako szeroko rozumiane pojmowana działalność kształcenia i ukierunkowania zawodowego w zakresie systemu organizacyjnego pielęgniarek, ale też termin określający do określenia różnego rodzaju zadań i działań zawodowych. Przyczyna szerokiego pojęcia pielęgniarstwa było podniesienie pielęgniarstwa do dyscypliny naukowej (lata 70?), zainteresowanie zindywidualizowanym podejś...

plik doc

Choroby wewnętrzne - badanie podmiotowe i przedmiotowe

Materiały z kliniki: * Choroby wewnętrzne: badanie podmiotowe i przedmiotowe * Kardiologia * Pulmonologia * Endokrynologia * Hematologia
INTERNA Klinika T: Choroby wewnętrzne ? badanie podmiotowe i przedmiotowe 10.10.2007 Prof. Dr hab. Bogna Wierusz Wysocka Choroby wewnętrzne kardiologia pulmonologia gastroenterologia hematologia nefrologia diabetologia endokrynologia Rozpoznanie choroby wywiad ? badanie podmiotowe (ok. 80%) badanie pacjenta ? badanie pr...