patpe
wydzial nauk humanistycznych / pedagogika / 2005

Notatki patpe

plik docx

pedagogika społeczna

do egzminu

Pedagogika społeczna:

1.Pedagogika społeczna jako nauka.

  1. Przedmiot pedagogiki społecznej
  2. Funkcje pedagogiki społecznej
  3. Najważniejsze pojęcia
  4. Tradycje pedagogiki społecznej-idee Radlińskiej i Wroczyńskiego
  5. Etapy rozwoju pedagogiki społe...