Notatki agip

plik doc

pedagogika

egzamin z wprowadzenia do pedagogiki
PEDAGOGIKA- egzamin 1.Pojęcie wychowania (znaczenie) "wychowanie"- najpierw oznaczało żywienie, utrzymanie. Dzisiaj oznacza ono wszelkie celowe oddziaływanie ludzi dojrzałych(wychowawców) przede wszystkim na dzieci i młodzież (wychowanków),aby w nich kształtować określone pojęcia, uczucia, postawy, dążenia. Stąd też realne znaczenie wychowania dziś polega na przekształcaniu człowieka, na wyprowadzaniu rozwijającej się jednostki ze zwierzęcego sta...

plik doc

pedagogika

filoz cw
Friedrich Nietzsche w swej filozofii posługuje się terminem resentyment. Ukuł on z niego terminus technicus. Zamiast więc tłumaczyć resentyment na język polski, spróbuję przybliżyć na początek samo znaczenie owego terminu. Posługując się psychologią opisową, różne doznania jakie przeżywam, a które tak naprawdę okazują się prostymi fenomenami, pojawiającymi się w jednym akcie przeżycia (np. przyjaźń, miłość, obrazy), można rozbić na poszczególne jedności mniejsze, bardzo drobne...