Kolorowa0207 WSG Bydgoszcz

Notatki Kolorowa0207

plik docx

Pojęcia związane z e-administracją


E-administracja- elektroniczna admin.opiera się na wykorzystywaniu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w admin.publicznej. również poprawienie demokratyzacji i prowadzi do zbudowania społeczeństwa informacyjnego. E-government to ciągły proces doskonalenia jakości rządzenia i świadczenia usług administracyjnych poprzez przekształcanie relacji wewnętrznych i zewnętrznych z wykorzystaniem Internetu i nowoczesnych środków komunikacji. E-biznes- po raz pierwszy użyte przez firmę...