Notatki skarbeczeq88

plik doc

ściąga/teoretyczne podstawy wychowania

notatki z wykładów i pytania na kolokwium
1 .Pojęcia i kategorie teorii wychowania. Definicja wychowania- ujęcie szerokie, ujęcie wąskie SZEROKIE ?Poprzez wychowanie rozumie wszystkie rodzaje działań społecznych, które charakteryzują się następującymi właściwościami, cechami konstytutywnymi: akomodacją, aproksymacją oraz indoktrynacją.? De Tchorzewski WĄSKIE ? aspekt teleologiczny (musi być wyraźnie określony cel) i prakseologiczny (musi być wyraźnie określony rodzaj działalności wych...