patka.
Nauk Histirycznych i Pedagogicznych 2006

Notatki patka.

plik docx

Aleksander Kamiński współczesne kierunki pedagogiczne

praca z przypisami i bibliografia o kamińskim, życiorys, jego metody wychowawcze, plusy i minusy jego koncepcji

Bogdan Suchodolski mówi, że „rzeczą najważniejszą w wychowaniu współczesnym jest kształtować ludzi tak, aby umieli oni żyć w warunkach współczesnej cywilizacji, aby potrafili podołać zadaniom, które im stawia, aby korzystali z moż...

plik doc

andragogika opracowania na egz


ANDRAGOGIKA A OŚWIATA DOROSŁYCH. Andragogika jest dyscyplina naukową, której przedmiotem jest refleksja na temat istoty, treści i uwarunkowań procesów rozwojowych ludzi dorosłych, rozumianych jako swoistych i względnie autonomicznych. Oświata dorosłych jest działalnością mającą na celu zapewnienie osobom dorosłym i młodzieży zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, uzupełnienia kwalifikacji oraz wzbogacania wiedzy i rozwijanie umiejętności. Do lat 30. XX wieku ? funkcjo...