olson88 Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Pedagogika / Resocjalizacja / 2007

:)

Notatki olson88

plik doc

socjologia wychowania

opracowanie zagadnien na kolosa
Środowisko społeczne i środowisko wychowawcze. Środowisko społeczne jest pewnym układem obiektywnym, w którym między elementami środowiska zachodzą pewne relacje. Jednostki wchodzą w różne role społeczne, a także wpływają na siebie, na swoje otoczenie, będąc jednocześnie odbiorcami tych wpływów. Środowisko społeczne ma określoną strukturę, funkcjonuje w określony sposób, zachodzą w nim określone relacje. Ulega ono ciągłym zmianom. Każda jednostka ma inne...

plik doc

szacka-opr

opr
Pojęcia społeczności lokalnej i zbiorowości terytorialnej. (różnice!) Społeczność lokalna jest to zbiorowość zamieszkująca wyodrębnione, stosunkowo niewielkie terytorium, jak np. parafia, wieś, czy osiedle, w której występują silne więzi wynikające ze wspólnoty interesów i potrzeb, a także z poczucia zakorzenienia i przynależności do zamieszkiwanego miejsca. ?Jako elementy konstytuujące społeczność lokalną wymienia się w socjologii: przestrzeń (geograficznie wydzielony obszar) i...

plik doc

Szacka

zagadnienia
Trzy typy panowania wg Maxa Webera (legalne, charyzmatyczne, tradycyjne). Max Weber wyróżnił trzy typy prawomocnego panowania: Panowanie charyzmatyczne- wynika ze szczególnych cech osobowości przywódcy, dzięki którym zwierzchnictwo jest spontanicznie uznawane przez ludzi. Są oni pod wpływem przywódcy. Osoby takie mają charyzmę. Panowanie charyzmatyczne spotykane jest w ruchach religijnych, podwórkowych grupach. Jest to najbardziej elementarna i najpierwotniejsza forma przy...

plik doc

Zagadnienia socjologiczne- Szacka

Wybrane zagadnienia opracowane na podstawie książki B. Szackiej
Problemy życia społecznego zwierząt i sposoby ich rozwiązywania Istnieją dwa podstawowe problemy życia społecznego zwierząt: wewnątrzgrupowa agresja oraz brak współdziałania i współpracy. Mechanizm ograniczania agresji. Agresje wśród zwierząt ograniczają dwa mechanizmy: hierarchizacja oraz terytorializm. Zbiorowości zwierząt gromadnych nie są chaotyczne. Są uporządkowane we właściwy danemu gatunkowi sposób, gdzie każdy...

Ulubieni użytkownicy