natalia.-98@wp.pl PWSZ Konin

Notatki natalia.-98@wp.pl

plik doc

Przykładowy proces pielęgnowania


HISTORIA PIELĘGNOAWANIA     DANE PERSONALNE: Nazwisko i imię P.K.………………………………….wiek 84 lat……………. Stan cywilny …wdowa………………………………….zawód …rolnik……………… Miejsce pracy …emerytka………………………………….wykształcenie …podstawowe… Adres zamieszkania …Kąclowa……………………………………………………. Przyjęty dnia …02.11..2011…………………ze skierowaniem, zgłosił się sam, karetką pogotowia (właściwe podkreślić). Wypisany …………………-……………………… zmarł …………-…………………. Rozpoznanie lekarza dyżurnego ……Kamica pęcherzyka żółcio...