dreadlock944 PWSZ Gniezno

Notatki dreadlock944

plik doc

Psychiatria

Proces psycho
Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna W Koszalinie Wydział: Humanistyczny Kierunek Pielęgniarstwo Rok III Semestr VI Psychiatria Proces pielęgnowania Psychiatria Karolina Otlewska Koszalin 2008 DEPRESJA Depresja należy do chorób afektywnych, czyli jest to choroba, która dotyczy głównie sfery uczuć. Badania epidemiologiczne prowadzone na całym świecie dowodzą, że w ciągu całego życia na depresję choruje ok. 17% populacji ogólnej. Szczy...

plik doc

paliatyw


Pacjent K.B., lat 75. Osiem lat temu przebył udar mózgu, w konsekwencji powstał niedowład lewostronny. Przykurcz kończyny górnej lewej. Chorobami współistniejącymi u K.B. są: przewlekała nefropatia w obrębie niewydolności nerek, miażdżyca uogólniona naczyń mózgowych, zmiana zwyrodnieniowa kręgosłupa. Pacjent ma usunięte prawe najądrze z powodu jego zapalenia. Pacjent nie jest świadomy, co do miejsca, czasu i sytuacji. Brak kontaktu słownego, polecenia rozumie. K.B. jest niewydolny w zak...