Notatki edytachoszczyk

plik odt

zalecenia1. Ból pooperacyjny
2. L
ęk, niepokój związany z operacją
3. Mo
żliwość wystąpienia komplikacji
Opaskę identyfikacyjną przekazano pacjentowi
Zalecenia postępowania z raną pooperacyjną wydano pacjentowi
ZALECENIA PIEL
ĘGNIARSKIE PO OPERACJI TARCZYCY
Oszcz
ędzający tryb życia
Dbanie o pe
łen zakres ruchomości w odcinku szyjnym kręgosłupa