Lanzarote PWSTE Jarosław
Instytut Ochrony Zdrowia / Pielęgniarstwo / 2018

Notatki Lanzarote

plik doc

Leki stosowane w znieczuleniu ogólnym i przewodowym

prezentacja, pielęgniarstwo, anestezjologia, leki stosowane w znieczuleniu,
Leki stosowane w znieczuleniu ogólnym i przewodowym     Wyróżniamy dwa rodzaje znieczuleń: Znieczulenie ogólne, czyli kontrolowane, odwracalne (czasowe) i całkowite zniesienie bólu, świadomości i odruchów obronnych osoby znieczulanej. . Znieczulenie ogólne polega na okresowym zahamowaniu czynności ośrodkowego układu nerwowego przy jednoczesnym utrzymaniu funkcji ośrodków podtrzymuj...