oliwia1906 Pielegniarstwo

Notatki oliwia1906

plik doc

Modele społeczne- śmierć, szpital, niepełnosprawność


Modele społeczne - szpital, śmierć, niepełnosprawność Modelem nazywać można słowne, obrazowe lub jakiekolwiek symboliczne przedstawienie ludzkiego zachowania (instytucji, osobowości), mogące służyć za przykład i przedmiot odniesienia ocen i skonstruowane dla praktycznych celów społecznych. Modele mogą odznaczać się różnym stopniem abstrakcji. Model może być przedstawiony w formie konkretnego obrazu czy serii obrazów, albo w formie normatywnego sformułowania, albo w postaci mniej lub bar...