gwiazdeczka172 Uniwersytet w Bydgoszczy
Pedagogika / Opieka i wychowanie / 2007

Notatki gwiazdeczka172

plik docx

Definicje pedagogiczne

pojęcia pedagogiczne

EDUKACJA (znaczenie tradycyjne) ogół wpływów na jednostki i grupy ludzkie, wpływów sprzyjających takiemu ich rozwojowi i wykorzystywaniu posiadanych możliwości, aby w maksymalnym stopniu  stały się świadomymi i twórczymi członkami wspólnoty (społecznej, kulturowej, narodowej, globalnej) oraz by stały się zdolne do aktywnej...

plik doc

Filozofia

Historia filozofii
1. NARODZINY I NATURA FILOZOFII- narodziła się w Grecji z myślenia o rzeczywistości jako o jednym, jako o bycie, wśród Jonów, w tzw. epoce presokratejskiej, jej ojcem jest Tales z Miletu (VII w. p.n.e.). Powstała na skutek przejścia od mitu do logosu (rozumu). Narodziła się ze zdziwienia. Pierwszy słowa filozofia użył Pitagoras. Jest korzeniem kultury europejskiej. Uważano ją za naukę o rzeczywistości. Jak pierwsza powstała jońska filozofia przyrody. POJĘCIE FILOZOFII-...

plik doc

Definicje z wprowadzenia do pedagogiki

definicje
Stereotyp- to schematyczny, jednostronny obraz w głowie ludzkiej jakiegoś zjawiska, człowieka, rzeczy, a zarazem opinia o nim przyswojona z otoczenia jeszcze przed poznaniem samego obiektu.( def. Wg. Lippmana T. Hejnicka- Bezwińska ?Edukacja- kształcenie- pedagogika. Fenomen pewnego stereotypu?). Naturalizm-nauki humanistyczne, mają wytwarzać wiedzę tak samo ja w naukach przyrodniczych. Antynaturalizm-ruch sprzeciwu wobec takiego samego uprawiania nauk humanistycznych i p...

plik doc

Historia wychowania 1

;)
1.Ideały wychowawcze w Grecji. Różnice między Atenami i Spartą. IDEAŁY WYCHOWAWCZE GREKÓW:?Ideał rycerza herosa jako atrakcyjny wzór wychowawczy. Był to potomek rodziny arystokratycznej, ambitny indywidualista o cechach przywódcy, poczuciu godności własnej i honoru, szanujący tradycję i obyczaj, wrażliwy na piękno, ciekawy świata, żądny sławy, mężny i odważny, ale roztropny, urodziwy i sprawny fizycznie, kochający życie i jego uroki, rodzinę i ziemię ojczystą, delikatny wobec kobiet...