oleander_1 GWSP Mysłowice
Pedagogika / Resocjalizacja / 2007

Notatki oleander_1

plik doc

filozofia ściągi II

2 część ściąg na filozofię
Założenie filozofii analitycznej. (patrz kierunki fil.) Russel zwraca uwagę na to, że każde zdanie ma kilka warstw. 1.analiza logiczna zdania, 2.analiza gramatyczna zdania, 3. analiza semantyczna zdania( znaczenie poszczególnych słów). Należy umieć rozróżnić zdanie jednostkowe od zdania ogólnego. Strawson- język potoczny jest poprawny, ale ma inną logikę. W związku z tym, musimy wprowadzić różnicę między zdaniami a wypowiedziami. Zdanie ma: znaczenie, użycie i wyg...

plik doc

filozofia ściągi

Ściągi z 2 roku na filozofię cz. 1
Działy filozofii: 1.Logika(dot.zdania)-metody formalne Prawda/fałsz : *l.formalna, *l.semiotyczna, *metodologia nauk. 2.Ontologia-zajmuje się rzeczywistością-nauka o bycie, stanowi fundament nauk szczegółowych, zaawansowane metody formalne. 3.Metafizyka-odpowiada na pytania na podstawie teologii, nakierowana jednak jest na absolut, a teologia na byt; intuicja(wglądy), produkuje hipotezy. 4. Etyka-normami są dobro i zło, 5.Antropologia filozoficzna(filozofi...