Notatki marta_elblag

plik docx

chów bydła mlecznego

technik weterynarii praca zaliczeniowa chów bydła mlecznego
CHÓW BYDŁA MLECZNEGO Bydło należące do różnych ras mlecznych różni się od siebie znacznie wielkością, masą ciała czy umaszczeniem, przy znacznym podobieństwie sylwetki i dość ujednoliconej budowie. Charakteryzuje je wysoka produkcja mleka intensywna przemiana materii, żywy temperament. Bydło mleczne charakteryzuje się harmonijną, szlachetną budową, żywym temperamentem i intensywną przemianą materii. Mocno zaznaczony jest...