Beamhit Akademia Polonijna w Częstochowie

Notatki Beamhit

plik odt

Praca zaliczeniowa - Opieka paliatywna

Praca zaliczeniowa - Opieka paliatywna

AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE
Tel: +48/ 34 36 84 229
Fax: +48/ 34 32 49 662
e-mail:
dziekanat @ap.edu.pl
www.ap.edu.pl
Nazwisko i imię studenta:
Nr Albumu:
Rok Akademicki: 2017/2018
PRZEDMIOT:
OPIEKA PALIATYWNA
Opieka paliatywna zajmuje się czynną całościową opieką nad pacjentami z bardzo zaawansowaną, szybko postępująca i prowadząca do śmierci...

plik odt

Praca zaliczeniowa - Interna i pielęgniarstwo internistyczne

Praca zaliczeniowa z Interna i pielęgniarstwo internistyczne

AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE
Tel: +48/ 34 36 84 229
Fax: +48/ 34 32 49 662
e-mail:
dziekanat @ap.edu.pl
www.ap.edu.pl
Nazwisko i imię studenta:
Nr Albumu:
Rok Akademicki: 2017/2018
PRZEDMIOT:
INTERNA I PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE
Medycyna wewnętrzna, zwana pocznie “Interną”, jest działem medycyny zajmującej się schorzeniami narzą...