michalaknatalia@onet.pl

Notatki michalaknatalia@onet.pl

plik docx

pordnictwo wirtualne


1     Media, w tym także Internet, wywierają wpływ na wszystkie dziedziny życia ludzkiego. Trudno wyobrazić sobie dzień bez komunikacji online, bez dokonywania zakupów internetowych, śledzenia wydarzeń z kraju i ze świata, a nawet uczenia się za pomocą komputera lub telefonu. Media służą celom utylitarnym np. rozrywce, jednakże stwarzają też przestrzeń do rozwoju, edukacji a nawet rehabilitacji. Współczesne społeczeństwo określa się mianem społeczeństwa sieci, człowieka zaś nazyw...