mery668 Uniwersytet Rzeszowski

Notatki mery668

plik docx

Metodologia badań pedagogicznych


    Podstawy teoretyczne badań, – czym są: wiedza, nauka i badanie naukowe, czym się różni od potocznego? Jakie ma założenia? Przedmiot (jednostki analizy) i cele badań w pedagogice, czym jest metodologia badań i jakie funkcje pełni? 1. Wiedza- Wiedza potoczna - najstarszy gatunek wiedzy, Nie jest wynikiem świadomego stosowania metody badań, stanowi produkt uboczny praktycznej działalności ludzi. Kryterium wiedzy potocznej jest zdrowy rozsądek a) Cechy: ogólnikowość, braki pre...