kathja86
Nauk o Zdrowiu / Pielęgniarstwo / 2005

Notatki kathja86

plik doc

Konspekt nakłucie jamy opłucnej

Konspekt do ćwiczeń praktycznych z podstaw pielęgniarstwa (na dydaktykę).
Nazwa uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział: Nauk o Zdrowiu Kierunek: Pielęgniarstwo Rok akademicki: 2008/2009 Rok studiów: I, semestr II Przedmiot: Podstawy pielęgniarstwa- ćwiczenia Czas trwania zajęć: 90 min. Osoba prowadząca: K.Ż. Temat zajęć: Kształtowanie umiejętności niezbędnych przy nakłuciu jamy opłucnej Cele ogólne: Student zna podstawy teoretyczne nakł...